AV-Entertainment Nr5 2022
AV-Entertainment Nr4 2022
AV-Entertainment Nr3 2022
AV-Entertainment Nr2 2022
AV-Entertainment Nr1 2022
AV-Entertainment Nr6 2021
AV-Entertainment Nr5 2021
AV-Entertainment Nr4 2021
AV-Entertainment Nr3 2021
AV-Entertainment Nr2 2021
AV-Entertainment Nr1 2021
AV-Entertainment Nr6 2020
AV-Entertainment Nr5 2020
AV-Entertainment Nr4 2020
AV-Entertainment Nr3 2020
AV-Entertainment Nr2 2020
AV-Entertainment Nr1 2020
AV-Entertainment Nr6 2019
AV-Entertainment Nr5 2019
AV-Entertainment Nr4 2019
AV-Entertainment Nr3 2019
AV-Entertainment Nr2 2019
AV-Entertainment Nr1 2019
AV-Entertainment Nr6 2018
AV-Entertainment Nr5 2018
AV-Entertainment Nr4 2018
AV-Entertainment Nr3 2018
AV-Entertainment Nr2 2018
AV-Entertainment Nr1 2018
AV-Entertainment Nr6 2017
AV-Entertainment Nr5 2017
AV-Entertainment Nr4 2017
AV-Entertainment Nr3 2017
AV-Entertainment Nr2 2017
AV-Entertainment Nr1 2017
AV-Entertainment Nr6 2016
AV-Entertainment Nr5 2016
AV-Entertainment Nr4 2016
AV-Entertainment Nr3 2016
AV-Entertainment Nr2 2016
AV-Entertainment Nr1 2016
AV-Entertainment Nr6 2015
AV-Entertainment Nr5 2015
AV-Entertainment Nr4 2015
AV-Entertainment Nr3 2015
AV-Entertainment Nr2 2015
AV-Entertainment Nr1 2015
AV-Entertainment Nr6 2014
AV-Entertainment Nr5 2014
AV-Entertainment Nr4 2014
AV-Entertainment Nr3 2014
AV-Entertainment Nr2 2014
AV-Entertainment Nr1 2014
AV-Entertainment Nr6 2013
AV-Entertainment Nr5 2013
AV-Entertainment Nr4 2013
AV-Entertainment Nr3 2013
AV-Entertainment Nr2 2013
AV-Entertainment Nr1 2013
AV-Entertainment Nr6 2012
AV-Entertainment Nr5 2012
AV-Entertainment Nr4 2012
AV-Entertainment Nr3 2012
AV-Entertainment Nr2 2012
AV-Entertainment Nr1 2012
AV-Entertainment Nr6 2011
AV-Entertainment Nr5 2011
AV-Entertainment Nr4 2011
AV-Entertainment Nr3 2011
AV-Entertainment Nr2 2011
AV-Entertainment Nr1 2011
AV-Entertainment Nr6 2010
AV-Entertainment Nr5 2010
AV-Entertainment Nr4 2010
AV-Entertainment Nr3 2010
AV-Entertainment Nr2 2010
AV-Entertainment Nr1 2010
AV-Entertainment Nr6 2009
AV-Entertainment Nr5 2009
AV-Entertainment Nr4 2009
AV-Entertainment Nr3 2009
AV-Entertainment Nr2 2009
AV-Entertainment Nr1 2009
AV-Entertainment Nr6 2008
AV-Entertainment Nr5 2008
AV-Entertainment Nr4 2008
AV-Entertainment Nr3 2008
AV-Entertainment Nr2 2008
AV-Entertainment Nr1 2008
AV-Entertainment Nr6 2007
AV-Entertainment Nr5 2007
AV-Entertainment Nr4 2007
AV-Entertainment Nr3 2007
AV-Entertainment Nr2 2007
AV-Entertainment Nr1 2007
AV-Entertainment Nr6 2006
AV-Entertainment Nr5 2006
AV-Entertainment Nr4 2006
AV-Entertainment Nr3 2006
AV-Entertainment Nr2 2006
AV-Entertainment Nr1 2006
AV-Entertainment Nr1 2005

Artificial Intelligence bij broadcast

Magazines | AV-Entertainment Nr1 2018

tv&radio actueel

av-entertainment.nl

Een greep uit de
recente ontwikkelingen
Het tij valt qua nieuwe ontwikkelingen van AI voor de broadcast-industrie niet meer te keren. Een greep uit de ontwikkelingen van vandaag en morgen.
? GPU-systemen die films en de gebeurtenissen daarin herkennen en begrijpen. Behalve het beantwoorden van vragen over wie wat waarom daarmee deed ook een analyse van de sfeer en impact op de kijkers.
? Een ware revolutie bij de herkenning van spraak. Het foutpercentage bij het herkennen en de interpretatie van het gesproken woord daalt tot lager dan 5 en soms zelfs 2%. Dat is goed nieuws voor het aansturen met spraakcommando's van een productiesysteem, vertaling naar andere talen en herkenning en archivering. Ook interessant voor Skype en videoconferencing.
? Behalve beeld- en gezichtsherkenning ook interpretatie van gevoelens en expressies. Opsporing en analyse van trends op bepaalde visuele kenmerken. Daar is de wereld uit Minority Report nog maar een kleine jongen bij.
? Het optimaliseren van animatieproductie. AI maakt niet alleen de vloeiendheid en realistische weergave aanmerkelijk beter, maar biedt ook nog eens tientallen op specifieke doelgroepen afgestemde variaties. Bijvoorbeeld het aanpassen aan de leeftijd, cultuur en beleving van verschillende doelgroepen.
? Het onderscheppen van cybercrime. Deep learning en realtime herkenning, analyse en continue observatie houdt criminele hackers, beeldmanipulatie en trollen met fake news buiten de deur.
? In de gamewereld gaat de nieuwe generatie GPU's de stoutste speldromen doen uitkomen. Beleef bijvoorbeeld Star Wars thuis net als in de bioscoop maar, dan wel terwijl je zelf 'in charge' bent. Een doorbraak is dat machine en deep learning nu de spelwereld gaan betreden. Hetzelfde geldt voor de evenementenindustrie.
? Door AI zelfstandig gemaakte producties blijven een controversieel onderwerp. De musicus, regisseur en cameracrew kunnen samen met de scriptschrijvers naar huis? Dat valt gelukkig heel erg mee. Niettemin rollen er al complete muziekcomposities en kleinere filmpjes uit de AI-werkstations op het burelen van studio's. AIVA is een bijvoorbeeld een algoritme dat musici verrassend snel en efficiënt helpt bij het produceren van goed klinkende muziek inclusief gevoel (mood).

Artificial Intelligence (AI) ontwikkelde zich snel van een hype naar concrete toepassingen voor de broadcast-industrie. Het slim doorzoeken van AV-bestanden met het bovenhalen van zogenaamde Dark Data. Intelligent IP-netwerkbeheer en lokale transformatie en programmering van de content. OTT, het optimaliseren van de cinema experience en public engagement. Daarnaast ook aansprekend plus interactief adverteren en cognitieve productie van trailers en films. Overal drukt AI haar stempel op.

Op de IBC 2017 werd AI als een van de hoofdthema's neergezet. Dat is natuurlijk niet voor niets. We kunnen in de broadcast-industrie straks gewoon niet meer zonder. Een kwestie van het efficiënt kunnen inspelen op de gevraagde productie, specifieke afleverwensen vanuit de markt en het in de hand houden van verdiensten en kosten. Dat geldt trouwens ook voor AI bij tal van andere bedrijfstakken, dienstverlening en zorg. Onderzoek van AIBM (End-user Survey) onthulde dat voor de IBC 2019 8% van de ondervraagden AI al voor broadcast-doeleinden toepast en de komende 2-3 jaar gaat dit percentage naar 56. Bekende aanbieders van AI-technologie voor de broadcast-industrie zijn o.a. Valossa AI, IBM met Watson (AIBM), Ventone Inc (Cloud), Xiaomi (China), Piksel en Conviva (OTT), Netflix, The Broadcast Bridge, BBC Datascience, Ericsson (Archieven), NVDIA (GPU's voor datavisualisatie) en AI Media (captions).

Definities van AI

Voor het juiste begrip even wat definities en terminologie bij de kunstmatig intelligente. Onder kunstmatige intelligentie (AI) verstaat men het gebruik van regels, beslissingsmodellen en -bomen, logica en algoritmen door computersystemen. Tot op zekere hoogte kan de AI dan net zo redeneren en beslissen als de mens. Dat bespaart op mankracht, tijd, geld en kan een stuk efficiënter en/of betrouwbaarder werken.

Bij de Machine Learning (ML) maakt het AI-systeem gebruik van statistiek en opgedane ervaringen voor het verbeteren van de uit te voeren taken. Hoe kan het beter en niet meer misgaan? Zo ongeveer als de mens ook leert, maar dan een stuk sneller.

Bij Deep Learning (DL) beschikt het systeem als uitbreiding op ML over geheel zelfstandig leren. Dat verloopt via slimme algoritmen om zichzelf te trainen bij het optimaal uitvoeren van taken. Veelal gaat het daarbij om zogenaamde neurale multilaags computernetwerken op basis van het herkennen van beeldobjecten, spraak, gelaatsuitdrukkingen en het interpreteren van zeer grote hoeveelheden Deep Data. In feite een machinebenadering van het menselijk brein en zenuwstelsel. De term Deep slaat op het 'raffineren' van Big Data tot de gegevens die er echt toe doen. M.a.w. het kaf van het relevante informatiekoren scheiden. Een algoritme is een slimme zelfstandige ICT-rekenmethode of module. Die kun je een ingebouwde taak geheel automatisch en met een hoge betrouwbaarheid laten uitvoeren.

Basisprincipes

Het overall basisprincipe van AI is het herkennen, leren uit opgedane ervaring en toepassen van zelf aangeleerde zaken. Dit met als hoofddoel het verbeteren van de gestelde taakuitvoering. In het geval van de broadcastindustrie gaat het dan bijvoorbeeld om het herkennen van gezichten plus gelaatsuitdrukkingen, het analyseren van conversaties, sleutelwoorden, kleur en stemming (moods) bij video-assets. Je kunt dit toepassen bij individuen, groepen en/of selecte toepassingsdomeinen. Na de analyse maken AI-systemen zoals die van Valossa beschrijvende tags, overzichten en categorieën aan in de vorm van een enkelvoudig product-API. Dit voor de analyse van zowel het snel en automatisch verkrijgen van gedetailleerde informatie bij productie en distributie als het ontsluiten van (verborgen) data uit de AV-archieven. Kortom: videoclip erin en gedetailleerde productinformatie er uit.

Daarnaast het monitoren van stromen (AV-streams en IP-workflows) en het on the fly realtime aanpassen naar de behoefte van de afnemers. Je kunt ook data zoals sportscores- en uitslagen direct toevoegen.

De inzet als probleemoplosser en het aanbieden van business solutions door AI is sterk in opkomst. Naar schatting kan AI nu al zo'n 80% van de dagelijkse en niet al te complexe problemen bij de bedrijfsvoering van productie en distributie oplossen. Een aparte tak vormt het inzetten van slimme chatbots voor de klantcontacten.

Contentmanagement

Een van de eerste en belangrijkste toepassingen van AI bij broadcast en production vormt contentmanagement. Daarbij gaat het niet alleen om het slimme doorzoeken van AV-archieven op aanvraag naar beeld, geluid, gelaatsexpressies, bepaalde objecten, tijdsmomenten, instellingen, muziekstijlen/composities, evenementen en activiteiten, maar ook om de jacht op zogenaamde Dark Data. Dat zijn onvermoede waardevolle gegevens, trends of signalen die kunnen helpen om contentproductie, -aanbod en -distributie te verbeteren. Daarbij betreedt AI het lucratieve domein van dedicated contentproduction. De content precies op gebruiksmaat en wens van de klant produceren en distribueren. Zogenaamde cognitieve intelligentie brengt daarbij de gewoonten, gedragingen naar en het waarderen van de aangeboden content door de consument. Dat gaat een stuk verder dan bijvoorbeeld eye(movent) tracking. Je kunt al bijna van psychoanalyse voor broadcastdoeleinden spreken, hetgeen wel enige ethische bezwaren kan oproepen. In hoeverre mag AI het publiek bespelen?

OTT

Uit de dedicated contentproduction vloeit naadloos de integratie van AI in Over The Top-toepassingen. OTT drijft op consumerexperience en ?engagement. AI helpt bij het optimaliseren van Subscription Video On Demand (SVOD) en Advertentie supported Video On Demand (AVOD). Realtime monitoring van contentconsumptie, -waardering en -productie zijn inmiddels realiteit en dagelijkse praktijk geworden. Watch your broadcastflows met AI.

Content Delivery

Netflix is al sinds 2014 actief bezig met het door AI laten analyseren hoe haar content geoptimaliseerd en gewaardeerd bij de afnemers aankomt. Het gaat om een Dynamic Optimizer voor de datatransfers en maximale CODEC-prestaties. Kortom, hoe krijgt de kijker de hoogste AV-kwaliteit zonder mankeren aangeleverd? Geen haperingen, blokjes, onderbrekingen of slecht geluid meer onder het analyserend en wakend oog van AI. Een echt zelflerend AI-systeem. Netflix werkte hiervoor samen met de Universiteiten van Zuid-Californië en Nantes, die de respons van vele honderden kijkers op duizenden scenes onderzochten en de ervaringen daarvan in het AI-systeem vastlegden. Ook Channel 4 verricht dit soort analyses.

Personalisatie en
lokale programmering

Het omzetten van standaard-content naar lokale programmering op maat voor de kijker is een complexe, tijdrovende en kostbare zaak. Daartegenover staat uiteraard de winst van het wekken van interesse en trekken van kijkers bij het aanbod. AI maakt het snel omzetten (converteren naar) en opmaken van een regionale of lokale programmering er een stuk eenvoudiger, efficiënter en goedkoper op. Heeft het AI-systeem eenmaal geleerd hoe dat content versioning moet, dan kan je het gewoon zelf loslaten. Veranderingen in kijkersgedrag, lastminutes en het gericht aanbieden van items en ads wordt tot een enkele slimme zelfstandig realtime reagerende werkstroom. Recent is er AI ontwikkeld die standaard videocontent kan aanpassen voor de seizoenen. Zo maakt dit product van NVDIA beeld voor beeld van een zwoel zomertafereeltje een koude winterscene.

Cloud-afhandeling

Steeds meer productie-, distributie en betalingsprocessen (Pay-TV en commercials) gaan naar de Cloud. De afhandeling daarvan door AI heeft grote perspectieven. Het zonder omkijken in de Cloud laten afhandelen spaart veel tijd en geld en kan de customer satisfaction en het engagement aanmerkelijk doen toenemen. Momenteel allemaal nog (deels) in ontwikkeling. Het gaat er met een potentiële miljardenmarkt echter wel van komen.

Rise of Machine Learning

In SF-series en ?films zijn zelfdenkende en lerende machines of robots al heel gewoon. Gaan wij dat bij broadcast nu ook krijgen? Het antwoord luidt zowel JA als NEE. De menselijke creativiteit bij de contentproductie en het organiseren van evenementen gaat nog lang niet verdwijnen. Wel krijgen we er een belangrijk AI-maatje bij. Machine Learning (ML) werkt snel, efficiënt en betrouwbaar. bespaart flink op de kosten en maakt de productiehandjes vrij voor de echte creatieve taken en showmastering. Gewoon een beter product voor de afnemers tegen meer mogelijkheden en lagere kosten. Centraal bij ML staan het trainen voor een nog beter resultaat en het vrij maken van de engineers, operators en producers voor het maken van betere AV-content! Bij content versioning (taal, ondertitels, logo's, nieuws en ads) voorziet men in Europa al een markt van 2,5 miljard Euro voor ML.

Dat AI een grote gamechanger in de Broadcast-industrie wordt is onvermijdelijk. Grijp je kansen voor een beterere content, distributie, kijkersanalyse en kostenbesparing.

 
AI bij NLE
Onvermijdelijk krijgt AI ook greep op video editing. Adobe en de Stanford University onderzoeken al hoe het tijdrovende handwerk te vervangen valt door slimme algoritmen voor videomontage. Wat houdt dat dan allemaal in? Door geavanceerde deep learning beeldherkenning beoordeelt de NLE AI het type scenes, de opnamehoek, lichtval etc. en kijkt wat daarvan het beste bij het script past. In feite superslimme browsing naar geschikte content-componenten (takings en clips). Dat gaat al een stuk verder dan menigeen denkt. Gezichtsherkenning, gelaatsexpressies, het type shot (close-up of wide), spraakherkenning en welke objecten of scenery er allemaal in de afzonderlijke frames zitten. En passant vist de AI-NLE er ook nog eens de beeldfouten uit of corrigeert deze automatisch. Stijlen en technieken zijn ondergebracht in zogenaamde idioms. De menselijke editor plakt een passend idiom op de geselecteerde content en de AI maakt er precies van wat men wil. Bijvoorbeeld het gezicht van de presentator in het gewenste shottype, zoombewegingen, de vaart van de beeldwisselingen en de daarbij behorende (virtuele) studio-opmaak. Dat geldt ook voor de geluidssetting. Met meerdere idioms bouw je zo een specifieke cinematic stijl op.
Meerdere stijlen en presentatievormen of directorscuts zijn nog maar een kwestie van de juiste idioms aanbrengen. Het oude gegeven dat één minuut video vele uren aan montagetijd kost, gaat met AI niet meer op. Die doet het binnen luttele minuten.
<

tv&radio Case

KVM over IP

Broadcasting Centre Europe (BCE), onderdeel van de RTL Group, is de Europese leider in media dienstverlening, systeemintegratie en softwareontwikkeling op gebied van televisie, radio, productie en postproductie, telecommunicatie en IT. BCE heeft in samenwerking met Intronics de nieuwe hoofdlocatie van RTL groep 'RTL City' in Luxemburg KVM technisch ingericht.

De uitdaging: design van een KVM systeem voor een volledig op IP gebaseerd mediahuis. Eén van de grootste uitdagingen daarbij was om tijdens de verhuizing 24/7 te blijven uitzenden en tegelijkertijd de workflow van het groeiend aantal werkplekken te verbeteren. Daarnaast kwamen er nieuwe studio's bij voor onder andere TV, productie, post productie, radio, multimedia en IT. Alle studio's moesten met elkaar geïntegreerd worden op één platform.

Betrouwbare en flexibel

We gaan terug in de tijd: tijdens een Roadshow in 2014, gegeven door Intronics en Adder, hebben de professionals van BCE kennis gemaakt met de oplossingen van Adder. Na een uitgebreide Infinity KVM demo was BCE helemaal overtuigd. De demo werd opgevolgd door een aantal gesprekken met Yves van Hullebusch en Thomas Rouw waarbij BCE onder de indruk was van het proof-of-concept, ervaring en expertise van Intronics op gebied van KVM-, IP- en broadcast infrastructuur, de flexibiliteit en development mogelijkheden van Adder Technology.

Prachtig resultaat

Rekening houdend met de wensen van RTL heeft BCE bij Intronics de gezochte oplossing gevonden: Infinity, een op IP gebaseerde KVM-oplossing van Adder Technology. Het signaaltransport loopt hierbij via een IP netwerk voor maximale flexibiliteit. Dit was voor BCE de meest voor de hand liggende keuze gezien de wens om als eerste in de wereld over te gaan naar een IP broadcast productie infrastructuur. Franz Voss, Project Engineer bij Broadcasting Centre Europe licht toe: "Binnen BCE hebben we al in een vroeg stadium besloten om alle infrastructuur in ons broadcast center over IP in te richten. We zijn hiermee een pionier op dit vlak. De keus om ook de KVM infrastructuur over IP in te gaan richten was dus snel gemaakt. We waren op zoek naar een hoogwaardige, gebruiksvriendelijke en veerkrachtige oplossing die we met kleine stappen konden implementeren en die in de toekomst met onze wensen mee zou groeien. Intronics en Adder hebben tijdens het gehele project een zeer hoge mate van expertise en professionaliteit getoond. Het was een prettige samenwerking met een prachtig resultaat."

Het resultaat

Met de AdderLink Infinity is een flexibele, schaalbare en efficiëntere KVM infrastructuur gerealiseerd. Het KVM netwerk bestaat uit twee Brocade COREswitches ICX7750-48 in afzonderlijke racks en veertig satelliet switches. Alle eindpunten (transmitters en receivers) zijn verbonden met de verschillende switches. Het glasvezelnetwerk wordt gebruikt voor de verticale structuur door het gebouw, waarbij de glasverbinding naar koper overgaat voor de horizontale structuur.

Trots

Yves van Hullebusch en Thomas Rouw, Project accountmanagers voor pro AV en KVM bij Intronics voegen toe: "We zijn heel open en enthousiast de samenwerking met BCE ingegaan. Gedurende het hele project waren de deskundigheid en kennis die BCE en onze contactpersoon Franz Voss lieten zien van topkwaliteit. In een hechte samenwerking hebben we het meest flexibele KVM-systeem aangeboden in een veeleisende installatie. We zijn dan ook trots dat BCE voor een samenwerking met Intronics heeft gekozen."

Pioniers

Met jarenlange ervaring op de mediamarkt biedt BCE hoogwaardige services en vindt altijd de oplossing die past bij het project en budget. Met meer dan 200 hooggekwalificeerde en gemotiveerde mensen levert BCE oplossingen aan 400 klanten in verschillende sectoren, zoals tv-zenders, radiostations, filmdistributeurs, producenten, reclamebedrijven en telecommunicatiebedrijven. Voor alle media binnen Europa geldt dat de kans groot is dat dit via een deel van de BCE-infrastructuur is gemaakt of verzonden. Het verzenden van deze infrastructuur is nu volledig IP-gebaseerd. Dat is de reden waarom BCE 'Pioneers of the IP Media World' wordt genoemd.

De voordelen
Door gebruik te maken van het gemeenschappelijke koper- en glasvezel netwerk zijn alle uitzendfuncties en gebruikers met elkaar verbonden. Dit zorgt voor:
? Schaalbaarheid: de AdderLink Infinity verbindt vanaf twee tot een oneindig aantal eindpunten, het past zich eenvoudig aan de gebruikerswensen door de toevoeging van hardware.
? Verbeterde flexibiliteit: meerdere gebruikers kunnen verbinding maken met de systemen die ze nodig hebben met de mogelijkheid om met single link, dual link of multi-head te configureren. Ook is het management via GUI eenvoudig te beheren.
? ROI: gebruik van bestaande glasvezel- en koperen netwerk infrastructuur is afgestemd op de behoeften vande gebruikers. Dezelfde infrastructuur kan worden gebruikt als systemen en functies wijzigen.
? Efficiëntere workflow: operators en gebruikersstations hebben toegang tot meerdere systemen vanaf één locatie.
? Verbeterde ergonomie: gebruikers hebben slechts één toetsenbord of muis nodig om toegang te krijgen tot verschillende systemen.
? Meerdere systemen zijn in hetzelfde netwerk beschikbaar.
? Samengestelde signalen: Infinity maakt het mogelijk om elk signaal (video, usb, audio, RS232) apart via multicast laten lopen. Het is eenvoudig om verschillende kanalen op te maken in unieke combinaties zoals audio van zender X en video van zender Y, enz.
? Redundantie op meerdere niveaus: netwerk-, stroom- en management redundantie.
? Afstandsbeperkingen zijn verleden tijd: bij de op IP gebaseerde AdderLink Infinity oplossing speelt de afstand geen rol.
? Veiligheid: de Adder Infinity Manager (AIM) synchroniseert met LDAP (Active directory) waardoor elke user of groep zijn eigen rechten en of restricties toegeëigend krijgt.
Franz Voss
Algemene voorwaarden | privacy statement