Herpositionering na fusie Unlimited Productions en Livetime Productions

In april 2018 werd het nieuws naar buiten gebracht dat technisch producenten Unlimited Productions en Livetime Productions hun dienstverlening gezamenlijk voortzetten en verbreden om de toekomstige ambities te realiseren. Er is zoals eerder gecommuniceerd een jaar uitgetrokken om beide bedrijven operationeel te integreren. Tot die tijd zijn beide kantoren (Breda en Reeuwijk) en bedrijfsnamen actief gebleven. De tijd is nu gekomen om niet alleen intern, maar ook extern de samenvoeging kracht bij te zetten en onder één naam verder te gaan. 

Voor de hoofdactiviteit (technische productie) is gekozen om gezamenlijk door te gaan bouwen aan het merk Unlimited Productions. Vooral de Internationale draagkracht en herkenbaarheid van naam en beeldmerk maakten dit voor ons een logische keuze.
Door de samenvoeging kan een breed spectrum bediend worden op het gebied van de technische- en site productie van evenementen, verdeeld over verschillende markten, waaronder zakelijke - en publieksevenementen, festivals, sport, shows & concerten, TV producties en artiesten / tour management. Het kantoor in Breda wordt het hoofdkantoor, aangevuld met een hub in Abcoude.

Platform voor creativiteit
Naast de hoofdactiviteit van technische productie is door beide bedrijven ook al eerder gekozen om te investeren in creativiteit. Mede hierom is besloten een nieuw label in de markt te zetten voor deze dienstverlening, te weten Unlimited Creatives. Dit label zal een platform vormen waar ruimte is voor alle creativiteit die nodig is om de meest spectaculaire en creatieve ontwerpen te kunnen bieden voor onze klanten. Naast onze eigen creatieven werken we binnen dit label dan ook graag samen met beschikbare externe creativiteit (set designers, lichtontwerpers, e.d.) uit onze branche, passend bij de vraag die er ligt. De grote kracht van dit platform zal zijn dat er met de creatieven meteen mee wordt gekeken naar productionele haalbaarheid, budget en efficiency. Hierdoor kan de geïnvesteerde tijd efficiënter ingezet worden en komen in een vroeg stadium alle disciplines al samen. Dit leidt tot realistischere ontwerpen en een effectief proces.

Innovatieve producten
Vanuit diverse technische producties in het verleden, zijn ook wel eens vragen gekomen waar nog geen antwoord op bestond. Dit is toen aangegrepen om vanuit het specialisme dan toch met oplossingen te komen, door innovatieve producten te ontwikkelen. Denk daarbij aan de BGR70 Truss, nu tevens onderdeel van het Prolyte spectrum, maar ook bijvoorbeeld de Motion Stabiliser die recent ontwikkeld werd voor Martin Garrix. Deze innovaties zullen in het vervolg ondergebracht worden onder het label Unlimited Solutions. Vanuit dit label zullen deze producten ook beschikbaar zijn voor verhuur.  

Een krachtige groep 
Al deze labels zullen worden ondergebracht onder één groep, de Livetime Experience Group. Deze groep zal zich vooral bezig houden met strategie, groei en expansie van onze bedrijven. De ambitie is groot en de horizon is breed. Er wordt dan ook met gepaste trots en met veel vertrouwen de toekomst ingekeken om met klanten en partners de ambities te verwezenlijken!

Het resultaat van de herpositionering is daarmee:
- Livetime Experience Group - Holding / Overkoepelende strategische groep
- Unlimited Creatives - Creatieve Hub & Design label
- Unlimited Productions - Technische- en site productie van evenementen
- Unlimited Solutions - Innovatie label

De voormalige labels Unlimited Rental, Livetime Productions, Silk Show Architects en Stripped Event Managers komen te vervallen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon: 085 48 43 300 of e-mail: contact@unlimited-productions.com


 

Wed, 05-June-2019 10:51

Algemene voorwaarden | privacy statement