NEXTSTAGE: springplank voor jongeren met passie voor eventindustrie

Vrijdag 17 mei 2024
Stichting Open-House lanceert NEXTSTAGE, het nieuwe innovatieve en gratis cursusprogramma dat talenten met behulp van praktijklessen een springplank biedt voor een toekomst in de eventindustrie. Dit programma richt zich op de educatieve en duurzame skillsontwikkeling van jong talent met een interesse in een carrière in de branche. Voor de realisatie van NEXTSTAGE is de stichting een samenwerking aangegaan met overheden, onderwijsinstellingen en partijen uit de evenementensector. 

Praktijk versus skillsontwikkeling
Het unieke van NEXTSTAGE is de combinatie van praktijkervaringen opdoen (80%) en het bieden van verschillende leertrajecten (20%) om de skills van de deelnemers in deze sector te vergroten. Via de Innovatielijn kunnen deelnemers bijdragen aan een toekomstbestendige eventindustrie. Zo ligt de focus bij Innovatie op het ontwikkelen van een circulaire eventindustrie waarbij de negatieve voetafdruk en de overlast worden teruggedrongen. Via de Tradelijn zitten deelnemers vooraan bij de uitwisseling van relevante kennis en ervaring van bedrijven uit de eventindustrie, overheden en onderwijsinstellingen.

Deelnemers vinden op de website NEXTSTAGE.nu voorlopig verschillende inspiratiemodules. Praktijkgericht door bijvoorbeeld een dag mee te lopen achter de schermen op het circuit van Zandvoort of het meekijken bij de opbouw van de technische productie bij Mysteryland. De skillsontwikkeling is meer gericht op specialisaties in projectmanagement, technische- en siteproductie, commercie & creatie, programmering, artist handeling en crowd & safety. Na de officiële lancering  volgen er in november meer cursusmogelijkheden. De cursussen zijn gratis en daarmee biedt NEXTSTAGE gelijke kansen voor zoveel mogelijk geïnteresseerden die een keuze voor de eventindustrie willen maken of er al in werken.
 
"We streven ernaar continue vernieuwing te bieden, waarbij we nieuwe ideeën, technologieën en methoden omarmen die de eventindustrie in de regio vooruithelpen. En op die manier ook onze partners een voorsprong te geven," aldus Marcel Elbertse van Stichting Open-House.

Structureel tekort aan mankracht
De arbeidsmarkt in de evenementensector heeft nog steeds te maken met de gevolgen van de COVID pandemie. Veel waardevolle arbeidskrachten hebben de sector verlaten, omdat er onvoldoende duurzaam perspectief was op werk. Mede met het oog op het economische en het sociaal-culturele belang die de sector heeft, hebben Rijk, gemeenten, onderwijsinstellingen en de eventindustrie de handen ineen geslagen om deze uitdaging aan te pakken en samen te werken voor een meer aantrekkelijke, toekomstbestendige en duurzame evenementensector. 

Regio Deal MAINSTAGE
Voor de komende 5 jaar is in de Regio Deal MAINSTAGE (Metropoolregio Amsterdam, Zaanstad, Almere) de financiering en de samenwerking met de verschillende partners* in een convenant vastgelegd. De Stichting Open-House is daarbij penhouder en leadpartner om de komende jaren NEXTSTAGE als een erkend cursusplatform op te bouwen waarbij het tussen de 5.000 en 8.000 deelnemers een duurzaam perspectief in de eventindustrie en carrièrelange ontwikkelingsmogelijkheden wil bieden. 

*partners: ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Almere, Green Innovation Hub, gemeente Zaanstad, Regio College, The Support Group, Dutch Grand Prix, TIG Sports, ID&T, Tribe Company, SportVibes, A’DAM Toren, Westergas, Metropool Regio Amsterdam.

FOTO: Samira de Wagenaar - Mysteryland