Naostage K SYSTEM: beaconloos 3D-volgsysteem

Vrijdag 5 mei 2023
Naostage toonde onlangs haar K SYSTEM, 's wereld eerste beaconloze 3D-trackingsysteem. Het bekroonde K SYSTEM maakt het gemakkelijk voor professionals met een vaste installatie om meeslepende, interactieve live-ervaringen te creëren door bezoekers en artiesten naadloos te identificeren en te volgen, waar ze zich ook bevinden in een bepaald volggebied. Het maakt naadloze automatisering mogelijk van video- en media-effecten in realtime, perfect synchroon met de installatie of show.

De potentiële toepassingen voor K SYSTE zijn eindeloos: naast concerten, rondleidingen en festivals kan de technologie bijvoorbeeld worden gebruikt voor het automatiseren van het volgen van een route, museum of bezoekersattractie, waardoor audio-, video- en lichteffecten worden geactiveerd wanneer een bezoeker de kamer binnenkomt. 

???????Als de eerste beaconloze oplossing in de branche vereist Naostage geen extra hardware, zoals sensoren of tags, die aan artiesten of bezoekers moeten worden bevestigd. Eenmaal gemonteerd, scannen de plug-and-play-sensoren de ruimte in 3D en voeren gegevens naar de K SYSTEM-verwerkingsunit, die elk doel automatisch in realtime identificeert.
Asthe industry firstbeaconless solution,Naostage requiresno additional hardware, such assensors or tags, to be attached toartists or visitors. Once rigged, the plug-and-play sensorscans the space in 3D, feeding data tothe K SYSTEMprocessing unit,which automaticallyidentifies each target in realtime.

The potential applications forK SYSTEMare endless:in addition to concerts, tours andfestivals, thetechnologycouldbe used, for example,toautomatetrackingin avenue,museum orvisitor attraction, triggeringaudio, video and lightingeffectsasa visitor entersthe room, ortoallow acruise shiptoembark onamulti-week journey with a fully automatedshow, simplifying pre-production and reducing costs across the board.