NPR Podiumconstructies: draagvlak als toverwoord

Op het gebied van tijdelijke bouwsels, zoals podiumconstructies en torens op evenemententerreinen, bestaat in Nederland geen eenduidige regelgeving. Reden voor enkele vooraanstaande partijen en de NEN om een NPR (praktijkrichtlijn) op te stellen, die nog dit jaar klaar zou moeten zijn. AV & Entertainment Magazine ging om de tafel met de betrokken partijen om alles te horen over het hoe en waarom van de nieuwe praktijkrichtlijn en de bijbehorende meningen

Alle edities

AV-Entertainment Nr6 2023
AV-Entertainment Nr5 2023
AV-Entertainment Nr4 2023
AV-Entertainment Nr3 2023
AV-Entertainment Nr2 2023
AV-Entertainment Nr1 2023
AV-Entertainment Nr6 2022
AV-Entertainment Nr5 2022
AV-Entertainment Nr4 2022
AV-Entertainment Nr3 2022
AV-Entertainment Nr2 2022
AV-Entertainment Nr1 2022
AV-Entertainment Nr6 2021
AV-Entertainment Nr5 2021
AV-Entertainment Nr4 2021
AV-Entertainment Nr3 2021
AV-Entertainment Nr2 2021
AV-Entertainment Nr1 2021
AV-Entertainment Nr6 2020
AV-Entertainment Nr5 2020
AV-Entertainment Nr4 2020
AV-Entertainment Nr3 2020
AV-Entertainment Nr2 2020
AV-Entertainment Nr1 2020
AV-Entertainment Nr6 2019
AV-Entertainment Nr5 2019
AV-Entertainment Nr4 2019
AV-Entertainment Nr3 2019
AV-Entertainment Nr2 2019
AV-Entertainment Nr1 2019
AV-Entertainment Nr6 2018
AV-Entertainment Nr5 2018
AV-Entertainment Nr4 2018
AV-Entertainment Nr3 2018
AV-Entertainment Nr2 2018
AV-Entertainment Nr1 2018
AV-Entertainment Nr6 2017
AV-Entertainment Nr5 2017
AV-Entertainment Nr4 2017
AV-Entertainment Nr3 2017
AV-Entertainment Nr2 2017
AV-Entertainment Nr1 2017
AV-Entertainment Nr6 2016
AV-Entertainment Nr5 2016
AV-Entertainment Nr4 2016
AV-Entertainment Nr3 2016
AV-Entertainment Nr2 2016
AV-Entertainment Nr1 2016
AV-Entertainment Nr6 2015
AV-Entertainment Nr5 2015
AV-Entertainment Nr4 2015
AV-Entertainment Nr3 2015
AV-Entertainment Nr2 2015
AV-Entertainment Nr1 2015
AV-Entertainment Nr6 2014
AV-Entertainment Nr5 2014
AV-Entertainment Nr4 2014
AV-Entertainment Nr3 2014
AV-Entertainment Nr2 2014
AV-Entertainment Nr1 2014
AV-Entertainment Nr6 2013
AV-Entertainment Nr5 2013
AV-Entertainment Nr4 2013
AV-Entertainment Nr3 2013
AV-Entertainment Nr2 2013
AV-Entertainment Nr1 2013
AV-Entertainment Nr6 2012
AV-Entertainment Nr5 2012
AV-Entertainment Nr4 2012
AV-Entertainment Nr3 2012
AV-Entertainment Nr2 2012
AV-Entertainment Nr1 2012
AV-Entertainment Nr6 2011
AV-Entertainment Nr5 2011
AV-Entertainment Nr4 2011
AV-Entertainment Nr3 2011
AV-Entertainment Nr2 2011
AV-Entertainment Nr1 2011
AV-Entertainment Nr6 2010
AV-Entertainment Nr5 2010
AV-Entertainment Nr4 2010
AV-Entertainment Nr3 2010
AV-Entertainment Nr2 2010
AV-Entertainment Nr1 2010
AV-Entertainment Nr6 2009
AV-Entertainment Nr5 2009
AV-Entertainment Nr4 2009
AV-Entertainment Nr3 2009
AV-Entertainment Nr2 2009
AV-Entertainment Nr1 2009
AV-Entertainment Nr6 2008
AV-Entertainment Nr5 2008
AV-Entertainment Nr4 2008
AV-Entertainment Nr3 2008
AV-Entertainment Nr2 2008
AV-Entertainment Nr1 2008
AV-Entertainment Nr6 2007
AV-Entertainment Nr5 2007
AV-Entertainment Nr4 2007
AV-Entertainment Nr3 2007
AV-Entertainment Nr2 2007
AV-Entertainment Nr1 2007
AV-Entertainment Nr6 2006
AV-Entertainment Nr5 2006
AV-Entertainment Nr4 2006
AV-Entertainment Nr3 2006
AV-Entertainment Nr2 2006
AV-Entertainment Nr1 2006
AV-Entertainment Nr1 2005

NPR Podiumconstructies: draagvlak als toverwoord

Magazines | AV-Entertainment Nr1 2013

Draagvlak als toverwoord NPR Podiumconstructies:

Op het gebied van tijdelijke bouwsels, zoals podiumconstructies en torens op evenemententerreinen, bestaat in Nederland geen eenduidige regelgeving. Reden voor enkele vooraanstaande partijen en de NEN om een NPR (praktijkrichtlijn) op te stellen, die nog dit jaar klaar zou moeten zijn. AV & Entertainment Magazine ging om de tafel met de betrokken partijen om alles te horen over het hoe en waarom van de nieuwe praktijkrichtlijn en de bijbehorende meningen. Teun van Thiel

Omdat voor tijdelijke bouwsels in Nederland geen passende regelgeving bestaat, is er nogal wat onduidelijkheid op dat gebied. Regels die in de ene gemeente worden gehanteerd, zijn tien kilometer verderop weer anders. Zelfs tussen deelgemeenten binnen één stad bestaan dikwijls verschillen. Vanuit de kant van de podiumbouwers is nu het initiatief genomen om lijn aan te brengen in die regelgeving, aan de hand van regels die in andere Europese landen, zoals Engeland en Duitsland, al wel bestaan. Samen met de NEN en o.a. Thomas Kuilboer (Inspecteur Bouw & Woningtoezicht voor Stadsdeel Zuid bij de Gemeente Amsterdam en van daaruit ook handhaver op het gebied van tijdelijke bouwsels) is een nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn geschreven. En dat was nodig, benadrukt Kuilboer: "Het gebrek aan regels is een probleem, al helemaal omdat nu vaak de NEN-normering voor gebouwen erbij gepakt wordt als het om tijdelijke bouwsels gaat. Die regels gaan uit van gebouwen die minstens 50 jaar moeten staan en daarbij windkracht 10 moeten kunnen trotseren. De vergelijking met tijdelijke bouwsels gaat daarbij dus nogal mank." Uit jurisprudentie is overigens gebleken dat bouwsels die meer dan 31 dagen blijven staan, wél vergunningsplichtig zijn. Daarbij is dan ook het Bouwbesluit 2013 van kracht.

Enorme klus

Eddie Slotboom (Stageco Nederland) is één van de voortrekkers geweest in de NPR-commissie. "Op dit moment hebben we net de commentaren op de laatste documenten binnengekregen en dat ziet er goed uit. We zijn er nu al erg blij mee en hopen dat het inderdaad een beetje duidelijkheid gaat scheppen in Nederland." Bij de totstandkoming van de richtlijn is veel gekeken naar normen die in Engeland en Duitsland gehanteerd worden. "Dat is voor ons een goede richtlijn geweest. Feitelijk hebben we niet eens iets nieuws bedacht, maar we hebben het beste uit andere normen gehaald en alles zo beschreven dat we er in Nederland mee kunnen werken", aldus Slotboom. Volgens Gino Spijkerman (Interstage) is dat een prima manier: "We lopen hier in Nederland wat dat betreft namelijk behoorlijk achter. In totaal zijn we hier met de podiumbouwers, de fabrikanten van podiummateriaal (Layher en Prolyte) en de gemeente Haarlemmermeer nu een jaar of vier mee bezig. Alles moet dan gedefinieerd worden, dat is een enorme klus. Werkmethoden moeten langs elkaar gelegd worden, waarbij wel blijkt dat er al veel overlap was." Slotboom beaamt het: "Je doet gaandeweg misschien dingen iets anders, maar qua eindresultaat is er op dit niveau weinig verschil."

Blij mee

Niet alle partijen aan tafel zijn betrokken geweest bij het opstellen van de praktijkrichtlijn. Van Ham Tenten en Podia is zo'n partij. "Dat komt feitelijk doordat wij pas korte tijd actief zijn met serieuze podia", legt Martijn van den Broek uit. "We zijn wel betrokken geweest bij eenzelfde traject op het gebied van tenten. Misschien waren we er ook wel ingestapt als het eerder onder onze aandacht gekomen was, maar nu liep het hele project al." Het neemt niet weg dat ook Van den Broek er blij mee is en datzelfde geldt voor Bart Oerlemans (Gigant Stage Builders), die wel betrokken was bij de totstandkoming: "Maar volgens mij is iederéén er wel blij mee. Het is namelijk iets waar we met zijn allen achter staan, nu is het zaak dat het zich verder verspreidt, ook bij de gemeenten." Dat laatste hoopt iedereen en Thomas Kuilboer in het bijzonder: "Maar tot op heden merk ik daar nog niet veel van. Er is bij veel gemeenten ook te weinig capaciteit en kennis om de handhaving serieus aan te pakken. In Nederland kennen we meer dan 400 gemeenten, waarvan er zo'n honderd een eigen constructeur hebben. De rest besteedt het uit."

Draagvlak

Eenduidigheid is belangrijk; niet alleen in de kwaliteit waarmee gewerkt wordt, maar ook in hoe constructeurs en bevoegde ambtenaren van gemeenten naar berekeningen, tekeningen en constructies kijken. Eddie Slotboom: "De ene keurt het al goed terwijl het nog niet half klaar is, maar er zijn er ook die het echt goed doorlezen en met goede vragen komen. Het is heel verschillend per constructeur en gemeente hoe daar mee omgegaan wordt." Ook voor hen is dus belangrijk dat er duidelijke regels komen die houvast kunnen bieden tijdens controlemomenten. Deron Jehle (Gax Staging) vraagt zich of de regels in Duitsland en Engeland nou eigenlijk wetten zijn, of dat het daar ook om branchegerelateerde richtlijnen gaat. Hij kaart er een belangrijk punt mee aan, aangezien het daar ? net als hier straks ? inderdaad om richtlijnen gaat. Slotboom: "Het is niet zo dat er absolute wetten komen waaraan iedereen zich aan moet houden. Het hangt straks dus wel voor een groot deel af van de welwillendheid van de bedrijven in de branche en de gemeenten en daarom is het zo belangrijk een groot draagvlak te creëren. Realiseren we dat niet en zeggen gemeenten straks dat wij wel met zijn allen iets leuks bedacht hebben, maar dat ze het toch op hun eigen manier blijven doen, dan hebben we dezelfde discussie als vier jaar geleden."

Kuilboer bellen

Belangrijk punt is gebrek aan kennis bij de gemeenten, zo geven de heren aan. Dat daar snel verandering in zal komen is met de bezuinigingen in het achterhoofd echter een utopie, zo is de mening. Gino Spijkerman: "Wat dan volgens mij moet gebeuren, is dat kleine gemeenten moeten kunnen informeren op een hoger niveau. Van kleine gemeenten kun je niet verwachten dat die voldoende kennis van evenementen hebben. Neem Oost-Gelre bijvoorbeeld, waar de Zwarte Cross plaatsvindt. Dat is een kleine gemeente die geen eigen constructeurs in dienst heeft, maar ze hebben ook niet een of ander platform waar ze om hulp kunnen vragen. Er is wel kennis binnen de overheid, maar die zit over het algemeen bij de grotere gemeentes." Wat Spijkerman en consorten dan ook vaak roepen is de zinsnede: "Als je vragen hebt, dan moet je Kuilboer bellen", daarmee verwijzend naar Thomas Kuilboer. Kuilboer zou dat prima vinden, maar in de praktijk gebeurt dat weinig: "Dat is eigenlijk raar. Mensen hebben vragen, ik ben bereikbaar en ze kunnen allemaal mijn telefoonnummer krijgen, maar uiteindelijk verstrandt het dan weer."

Niveau

Op de vraag of er in Nederland nog te vaak onveilig gewerkt wordt, antwoordt Giovanni Eekels bevestigend: "Dat komen we inderdaad nog regelmatig tegen. Ik zie vaak zat dingen voorbijkomen die wij niet op die manier zouden doen. Bijvoorbeeld omdat het niet volgens het bouwboek gebouwd is en nooit op die manier bedoeld kan zijn. Daarvoor is die NPR er dadelijk ook natuurlijk. Als iedereen zich daar aan gaat houden, dan zorgt dat voor een verhoging van de kwaliteit van de totale branche. Dat is toch wat we uiteindelijk met zijn allen willen." Martijn van den Broek vult aan: "Ik denk dat in Nederland het gemiddelde niveau behoorlijk goed is, maar dat het probleem bijvoorbeeld zit bij bepaalde vrijwilligersorganisaties en dergelijke. Dan heb je bijvoorbeeld een professioneel bedrijf dat een gedeelte van de stellages levert, maar dan moet er nog een steigerwandje gebouwd worden en dat doen ze dan zelf met rolsteigers. Dat brengt nog veel gevaarlijkere situaties met zich mee en die worden niet gecontroleerd. Op hetzelfde terrein worden aan de grote constructies allerhande zware eisen gesteld, maar aan de andere kant van het terrein bouwen ze zo'n ding op en hangen het vol met zeilen zonder dat er enige ballast is toegevoegd. Dat zijn moeilijke situaties."

Drempel

Gemeenten, podiumbouwers en constructeurs hebben de NPR allemaal kunnen inzien en hun commentaren kunnen geven. "En nu is het dus belangrijk dat de NPR bij al die partijen aanzien krijgt", vertelt Deron Jehle. "Als mensen dan horen dat iets aan de NPR voldoet, dan moeten ze kunnen weten dat het gewoon in orde is." Slotboom beaamt dat, maar ziet op dat traject wel een obstakel: "Als mensen de richtlijn straks willen lezen, dan zullen ze 'm moeten kopen bij de NEN en dat is niet voor twee tientjes. Dat is wel weer een drempel. In sommige gemeenten is dat geen probleem, maar anderen mogen er geen geld aan uitgeven. Dat maakt het wel lastiger natuurlijk, maar draagvlak is wel het toverwoord." Deron Jehle: "Op die manier bestaat wel het risico dat partijen straks alsnog gaan teruggrijpen naar Europese regels. Het belangrijkste is nu dus om reclame te maken bij gemeenten en te zorgen dat ze überhaupt weten dat de richtlijn er is."

Overheid laat los

Ook Eddie Slotboom is in het verleden gekke dingen tegengekomen, geeft hij aan: "Het ergste was toen ik met een constructeur door een constructie liep van 20 meter hoog en 40 meter breed. Op een gegeven moment werd met één hand aan de steiger gevoeld of 'ie stabiel stond. Op papier hadden ze zinnige commentaren en ze stelden ook goede vragen, maar dan blijkt wel dat sommige mensen er in de praktijk gewoon echt helemaal niks van begrijpen." Bart Oerlemans kent het: "Ze kunnen tekeningen lezen, maar hebben er geen gevoel bij. Wij hebben het ook meegemaakt toen we een VIP-deckje maakten van een meter hoog, waar tenten op kwamen te staan. Daar moest dan ballast onder in de constructie komen omdat er nou eenmaal een tent op kwam. Dan weet je niet hoe het in de praktijk werkt." Thomas Kuilboer vult aan: "De kennis ontbreekt en je merkt dan ook dat de overheid zich op heel veel vlakken terugtrekt. In de bouw zie je al dat kleine bouwseltjes vergunningsvrij mogen worden neergezet. Je hebt ook de kans dat ze op dit gebied meer gaan loslaten. De verantwoordelijkheid ligt dan eigenlijk meer bij de vergunninghouder." De podiumbouwers zeggen te voorzien dat het probleem verlegd gaat worden naar de opdrachtgevers, oftewel de organisatoren van de evenementen. "Het duurt niet lang meer tot er partijen opstaan die zich verhuren als evenementenengineer, -constructeur en ?controleur", meent Slotboom. Bart Oerlemans merkt op dat het in België vaak al op die manier gebeurt, in de vorm van een veiligheidscoördinator die vanuit de organisatie is aangesteld. Als in Nederland een externe partij wordt ingehuurd op constructiegebied, dan wordt bijvoorbeeld bij een bouwgroep aangeklopt. Daarmee loop je alleen wel tegen het probleem op waar het allemaal bij begon: "Die pakken namelijk gewoon weer het bouwbesluit erbij", legt Slotboom uit.

Transparantie

Op de vraag wat er in de praktijk nou eigenlijk gaat veranderen als de NPR helemaal klaar is, reageert Giovanni Eekels: "In de top van de markt zal volgens mij niet veel veranderen, omdat die bedrijven al voldoen aan een bepaald niveau. Juist in de segmenten daar onder zal de kwaliteit verder omhoog gaan, zeker als er beter en intensiever gekeurd en gecontroleerd wordt." Bart Oerlemans: "Eigenlijk wordt met de NPR ook een stuk transparantie gegeven aan die partijen over constructieve onderbouwing. Dan is het aan elke constructeur om daarmee te doen wat in zijn macht ligt, maar die transparantie wordt wel gegeven om het algehele bouwniveau naar een hoger niveau te tillen. Als het allemaal achter gesloten deuren blijft, dan weten gemeenten en constructeurs het ook niet en blijft iedereen zijn eigen ding doen. Die transparantie vind ik nog het grootste pluspunt." Of zoals Gino Spijkerman zegt: "Eigenlijk zeggen we het ze nog een beetje voor ook, maar dat is helemaal niet erg. Op lange termijn plukken we daar allemaal de vruchten van." Martijn van den Broek is het er mee eens: "Wij maken nu al kosten om wel aan die eisen te voldoen, mensen op te leiden en mensen certificaten te laten halen, maar er zijn ook partijen die dat niet doen en die kunnen natuurlijk goedkoper werken. Als die partijen straks dezelfde standaard gaan hanteren, dan komt dat de markt alleen maar ten goede."

Professionaliseren

Sommige organisatoren letten inmiddels al beter op hoe er gewerkt wordt, maar dat geldt nog lang niet voor allemaal. "Wel merken we dat met name gemeenten ook beter beginnen op te letten", vertelt Gax. "Ze vragen bijvoorbeeld wat je aan weermonitoring doet, daar had een paar jaar geleden nog nooit iemand van gehoord bij de gemeenten." Op de vraag of de eigen werkwijze de laatste jaren ook veranderd is, reageert Gino Spijkerman: "Niet zo zeer. De werkwijze en uitgangspunten zijn het zelfde. Je moet alleen meer gegevens aanleveren en dat doe je nu al vaker preventief, terwijl je eerder nog wel eens wachtte tot ze er al dan niet om vroegen. Maar een omschakeling in de manier van werken is het niet." Thomas Kuilboer: "Wat wij merken is dat men wel transparanter is geworden in het aanleveren van berekeningen. Als ik een aantal jaar geleden vroeg om een bouwboek, dan kreeg ik pagina 1, pagina 3, pagina 8, pagina 100?..de rest mocht ik allemaal niet zien want daar zouden dan spannende dingen in staan. Tegenwoordig worden de juiste stukken aangeleverd, ook dat is aan het professionaliseren."

Lekker slapen

Al met al valt of staat het straks bij de bereidwilligheid van de betrokken partijen om zich inderdaad aan de nieuwe praktijkrichtlijn te gaan houden. Eddie Slotboom: "Je moet het echt voor jezelf willen, want uiteindelijk is het wel jouw ding dat daar staat. Soms zeggen mensen: 'doe het maar gewoon zoals jullie het acht jaar geleden deden', maar ik wil wel gewoon lekker kunnen slapen zaterdag en dat lukt niet als je het niet op de goede manier doet. Het moet zich als een olievlek gaan verspreiden. Hoe meer draagvlak we krijgen en hoe meer gemeenten het gaan toepassen, hoe beter het wordt voor iedereen."

Deelnemers vlnr:

- Eddie Slotboom ? Stageco Nederland

- Gax ? Gax Staging

- Martijn van den Broek ? Van Ham Tenten en Podia

- Gino Spijkerman ? Interstage

- Thomas Kuilboer ? Inspecteur Bouw & Woningtoezicht Gemeente Amsterdam

- Bart Oerlemans ? Gigant Stage Builders

- Deron Jehle ? Gax Staging

- Giovanni Eekels ? Giovanni Eekels Verhuur

Niet álles in eigen hand

Hoe veilig je als podiumbouwer ook werkt, je kan natuurlijk niet altijd als een waakhond naast je constructie blijven staan. Grote ergernis voor de bouwers vormen andere partijen die aan de constructies rommelen om hun eigen spullen er in kwijt te kunnen. Bart Oerlemans: "Ik heb zelf meegemaakt dat technici daarvoor echt gewoon staalkabels losmaken. Zulke dingen baren me echt zorgen." Gax herkent het: "Je kan niet overal bij zijn. Een heleboel van die mensen die de spullen erin takelen, die hebben er gewoon maling aan. Die denken 'ach, één schoortje en één diagonaaltje, dat moet kunnen?.er zit nog genoeg in'. Maar daarmee veranderen wel de kenmerken van je constructie." Eddie Slotboom vult aan: "Wij informeren onze gebruikers regelmatig dat het niet toegestaan is objecten zelf aan te passen. En als ze er dan toch iets uitslaan, dan moeten ze het weer terugslaan."

Abonnee Aanbieding 2013

Ontvang nu ruim 35% korting op het reguliere

abonneetarief: u betaalt slechts e25,- ipv e39,-

U ontvangt naast vakinformatie vele voordelen. Abonneer u nu op

het vakblad AV&Entertainment Magazine.

Abonnee voordelen:

- 6 maal per jaar uw eigen vakblad op de deurmat

- Actueel nieuws op www.av-entertainment.nl

- 10 maal per jaar uw eigen digitale AV&Entertainment Magazine nieuwsbrief

- Extra korting op lezersaanbiedingen in uw vakblad

- Gratis bedrijfsgegevens vermelding in bedrijvengids op www.av-entertainment.nl

- Een korting van e100 op een uitgebreide vermelding in de bedrijvengids; abonnees betalen e125 voor een heel jaar ipv e225

- AV&Entertainment Magazine abonnees ontvangen ook 15% abonneekorting op andere tijdschriften van de uitgeverij van Van Munster Media Groep (www.vanmunstermedia.nl): Porsche Scene Live, Great British Cars, Bodylife Benelux, Meeting Magazine, Office Magazine, Rivierenland Business, Vallei Business, Oost-Gelderland Business, Noord Limburg Business

Indien u geïnteresseerd bent in een van deze uitgaven, kunt u dit vermelden op

bijgevoegde antwoordkaart of bel direct onze klantenservice: 024-373 8505

(elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

U kunt u ook abonneren op AV&Entertainment Magazine via de website: www.av-entertainment.nl

Jaargang 9 | nummer 1 | maart 2013

www.av-entertainment.nl

Een uitgave van

MVM Producties bv

Postbus 6684 | 6503 GD Nijmegen,

Kerkenbos 12-26c | 6546 BE Nijmegen

T: 024 - 3 738 505 | F: 024 - 3 730 933

Uitgever

Michael van Munster

Hoofdredactie

Teun van Thiel

teun@av-entertainment.nl

Redactiemedewerkers

Arnout van der Hoek, Lucas Vroemen, Loet van Bergen,

Ulco Schuurmans, Eelco Nauta

Email: info@av-entertainment.nl

coverfoto

Joost Franken

Vormgeving

Joost Franken, Jan-Willem Bouwman

Media-Advies Van Munster Media B.V.

René Janssen T: 024-373 8055

E: rene@av-entertainment.nl

Kathy van der Horst T: 024-373 4467

E: kathy@av-entertainment.nl

Voor advertentietarieven, neem contact op met een van onze media-adviseurs of ga naar www.av-entertainment.nl

Abonnementen

Een jaarabonnement bedraagt e 39,- (excl. B.T.W.)

Abonnementen hebben een looptijd van een jaar (tot 31 december) en worden automatisch verlengd. Opzeggen kan schriftelijk en dient ieder jaar vóór 31 oktober te gebeuren.

Vragen over abonnementen en bestellingen kunt u richten aan de afdeling Abonnementenbeheer. Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 12.00 uur,

T: 024-373 8505,

E: abonnementenbeheer@vanmunstermedia.nl

Nabestellingen: Oude nummers (5 euro per exemplaar)

telefonisch bestellen via 024-373 4467

Copyrights

Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

Abonnees ontvangen

? 6 keer per jaar het vakblad

? Toegang tot het volledige archief op

www.av-entertainment.nl

? Korting op lezersaanbiedingen AV&Entertainment Magazine

? Gratis opname bedrijvengids

Facebook

Aanbevolen

Gratis AV & Entertainment ontvangen

Vul hier uw emailadres in en u wordt op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes op AV gebied én ontvangt tevens de gratis digitale editie van AV & Entertainment