Veiligheid bij Evenementen: focus op anticipatie

De wereld verandert en niet alleen ten goede. Sterker nog, wie afgaat op krantenberichten en de journaals zal zich af en toe bedenken dat de wereld in brand staat. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook drukke plekken in ?het Westen? zijn met enige regelmaat helaas doelwit van (bijvoorbeeld) terroristen, met de kerstmarkt in Berlijn als meest actuele voorbeeld. Hoe verandert dit de manier van werken in de evenementenbranche? Zijn op beveiligingsgebied extra maatregelen nodig? En moeten sommige evenementen überhaupt wel doorgang vinden?

Alle edities

AV-Entertainment Nr2 2024
AV-Entertainment Nr1 2024
AV-Entertainment Nr6 2023
AV-Entertainment Nr5 2023
AV-Entertainment Nr4 2023
AV-Entertainment Nr3 2023
AV-Entertainment Nr2 2023
AV-Entertainment Nr1 2023
AV-Entertainment Nr6 2022
AV-Entertainment Nr5 2022
AV-Entertainment Nr4 2022
AV-Entertainment Nr3 2022
AV-Entertainment Nr2 2022
AV-Entertainment Nr1 2022
AV-Entertainment Nr6 2021
AV-Entertainment Nr5 2021
AV-Entertainment Nr4 2021
AV-Entertainment Nr3 2021
AV-Entertainment Nr2 2021
AV-Entertainment Nr1 2021
AV-Entertainment Nr6 2020
AV-Entertainment Nr5 2020
AV-Entertainment Nr4 2020
AV-Entertainment Nr3 2020
AV-Entertainment Nr2 2020
AV-Entertainment Nr1 2020
AV-Entertainment Nr6 2019
AV-Entertainment Nr5 2019
AV-Entertainment Nr4 2019
AV-Entertainment Nr3 2019
AV-Entertainment Nr2 2019
AV-Entertainment Nr1 2019
AV-Entertainment Nr6 2018
AV-Entertainment Nr5 2018
AV-Entertainment Nr4 2018
AV-Entertainment Nr3 2018
AV-Entertainment Nr2 2018
AV-Entertainment Nr1 2018
AV-Entertainment Nr6 2017
AV-Entertainment Nr5 2017
AV-Entertainment Nr4 2017
AV-Entertainment Nr3 2017
AV-Entertainment Nr2 2017
AV-Entertainment Nr1 2017
AV-Entertainment Nr6 2016
AV-Entertainment Nr5 2016
AV-Entertainment Nr4 2016
AV-Entertainment Nr3 2016
AV-Entertainment Nr2 2016
AV-Entertainment Nr1 2016
AV-Entertainment Nr6 2015
AV-Entertainment Nr5 2015
AV-Entertainment Nr4 2015
AV-Entertainment Nr3 2015
AV-Entertainment Nr2 2015
AV-Entertainment Nr1 2015
AV-Entertainment Nr6 2014
AV-Entertainment Nr5 2014
AV-Entertainment Nr4 2014
AV-Entertainment Nr3 2014
AV-Entertainment Nr2 2014
AV-Entertainment Nr1 2014
AV-Entertainment Nr6 2013
AV-Entertainment Nr5 2013
AV-Entertainment Nr4 2013
AV-Entertainment Nr3 2013
AV-Entertainment Nr2 2013
AV-Entertainment Nr1 2013
AV-Entertainment Nr6 2012
AV-Entertainment Nr5 2012
AV-Entertainment Nr4 2012
AV-Entertainment Nr3 2012
AV-Entertainment Nr2 2012
AV-Entertainment Nr1 2012
AV-Entertainment Nr6 2011
AV-Entertainment Nr5 2011
AV-Entertainment Nr4 2011
AV-Entertainment Nr3 2011
AV-Entertainment Nr2 2011
AV-Entertainment Nr1 2011
AV-Entertainment Nr6 2010
AV-Entertainment Nr5 2010
AV-Entertainment Nr4 2010
AV-Entertainment Nr3 2010
AV-Entertainment Nr2 2010
AV-Entertainment Nr1 2010
AV-Entertainment Nr6 2009
AV-Entertainment Nr5 2009
AV-Entertainment Nr4 2009
AV-Entertainment Nr3 2009
AV-Entertainment Nr2 2009
AV-Entertainment Nr1 2009
AV-Entertainment Nr6 2008
AV-Entertainment Nr5 2008
AV-Entertainment Nr4 2008
AV-Entertainment Nr3 2008
AV-Entertainment Nr2 2008
AV-Entertainment Nr1 2008
AV-Entertainment Nr6 2007
AV-Entertainment Nr5 2007
AV-Entertainment Nr4 2007
AV-Entertainment Nr3 2007
AV-Entertainment Nr2 2007
AV-Entertainment Nr1 2007
AV-Entertainment Nr6 2006
AV-Entertainment Nr5 2006
AV-Entertainment Nr4 2006
AV-Entertainment Nr3 2006
AV-Entertainment Nr2 2006
AV-Entertainment Nr1 2006
AV-Entertainment Nr1 2005

Veiligheid bij Evenementen: focus op anticipatie

Magazines | AV-Entertainment Nr1 2017

show&events Actueel

av-entertainment.nl

Op The Hague Security Delta Campus in Den Haag vond in december het congres Veiligheid bij Evenementen plaats. Op die dag kwamen ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samen om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van evenementenveiligheid. Belangrijke les van het congres was dat de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap elkaar nodig hebben om tot innovatieve oplossingen te komen ter bevordering van de veiligheid op evenementen. The Hague Security Campus, het grootste veiligheidscluster van Europa, speelt in die zin een belangrijke rol door overheden, innovatieve bedrijven en toonaangevende kennisinstellingen samen te brengen om producten, diensten en kennis te ontwikkelen op dat gebied.

Schuldcultuur

Dagvoorzitters bij het congres waren Klaas Wilting (voormalig hoofd voorlichting en woordvoerder van de korpsleiding van de politie) en Marit Elders (hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid en de cursus Crowdmanagement in de praktijk). De eerste lezing was vervolgens van Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Volgens Helsloot trekt de overheid vaak ondoordacht de verantwoordelijkheid naar zich toe als het gaat om veiligheid op evenementen, terwijl eerst moet worden bepaald of zij wel degene is die moet optreden. Te snel trapt de overheid volgens Helsloot in de valkuil van de risico-regelreflex. "Zij ziet het na een incident ? soms terecht, maar vaak onterecht ? als overheidsopgave om het risico in de toekomst te verkleinen." Daarnaast is er volgens Helsloot sprake van een schuldcultuur, waarbij er bij ieder ongeval (met name door de media) wordt geredeneerd dat er iets moet zijn misgegaan. "Dit is ook het geval bij de veiligheid op evenementen waarbij ieder ongeval een bewijs is dat het systeem (meestal de overheid) faalt. We zouden van een schuldcultuur naar een risicocultuur moeten gaan. Dit betekent dat aan de voorkant moet worden bekeken wat de risico's zijn en hoe die kunnen worden beperkt dan wel beheerst. Het resultaat is een afgewogen veiligheidsbeleid waarbij de risico's bekend zijn en waarbij bewust voor bepaalde veiligheidsmaatregelen wordt gekozen, gebaseerd op een kosten-batenanalyse. Meer investeringen in zichtbare veiligheidsmaatregelen leveren ook niet altijd het gewenste effect, omdat dit ook kan leiden tot onveiliger gedrag van bezoekers. Bezoekers nemen dan meer risico's omdat zij verwachten dat de overheid en/of de organisator de veiligheidsrisico's reguleert."

Big data en uniformiteit

Succesvolle publieksevenementen in de openbare ruimte zijn belangrijk voor de aantrekkingskracht van de stad. Kijk bijvoorbeeld naar de beelden van Utrecht tijdens de start van de Tour de France of naar de impact die de Giro d'Italia afgelopen jaar had toen ze Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen aandeed. Zulke evenementen zijn goed voor de lokale economie en dragen bij aan het leefklimaat en imago van de stad. De Universiteit Utrecht onderzocht wat de start van Tour de France nou eigenlijk heeft opgeleverd voor Utrecht en kwam tot de conclusie dat het uiteindelijk ruim 25 miljoen euro was. Zowel op economisch als organisatorisch gebied werd het evenement een groot succes genoemd, met als enige kanttekening dat het de gemeente 4 ton meer had gekost dan begroot was. Dat zat 'm deels ook in veiligheidsoverwegingen (hittemaatregelen), die noodzakelijk waren door de tropische temperaturen. Volgens de onderzoekers werd bovendien ook nog eens voor minimaal 35 miljoen euro aan mediawaarde gerealiseerd. Een prachtig rendement natuurlijk.

Vierdaagse

Het grootste evenement in ons land is de Vierdaagse in Nijmegen, met de daarbij behorende Vierdaagsefeesten die ervoor zorgen dat een week lang een enorme mensenmassa in en om Nijmegen op de been is. Voor de afgelopen editie van start gingen waren er geluiden over terreurdreiging en ook de FBI zou hebben aangekaart dat er dreiging bestond rondom het traditionele vuurwerk dat ieder jaar in de Waalstad ontstoken wordt. Het zou om 'niet-concrete' dreiging gaan en omdat in Nijmegen al extra maatregelen waren genomen omdat het dreigingsniveau in Nederland 'substantieel' is, was verdere opschaling (in het Belgische Gent werden tijdens het vuurwerk van de Gentse Feesten bijvoorbeeld pantservoertuigen, scherpschutters en helikopters ingezet ter beveiliging) niet nodig. In Nijmegen was de politie bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar aanwezig bij het vuurwerk. Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen (waar Burgemeester Bruls eerder al liet optekenen dat hij zich niet gek zou laten maken door berichten over terreurdreiging) zei destijds tegen RTL Nieuws in reactie op de gebeurtenissen: "De mensen moeten zich niet zoveel aantrekken van mogelijke dreigingen. Ze moeten doorgaan met waar ze mee bezig zijn. De beste manier is doorgaan met leven en niet zwichten voor terreur of de dreiging daarmee."

Eenlingen

Met name met de aanslag tijdens het vuurwerk in Nice in het achterhoofd werden vooraf nogal wat vragen gesteld over het wel of niet laten doorgaan van het vuurwerk in Nijmegen. Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Dick Schoof liet RTL Nieuws destijds weten met organisatoren en gemeenten naar de grote evenementen te kijken. Volgens Schoof bleek in Nice maar weer eens dat een wapen geen traditioneel wapen hoeft te zijn, maar zoals in dit geval ook een vrachtauto kan zijn. Direct na 'Nice' werd gekeken of ook in Nederland meer maatregelen nodig zouden zijn, waarbij Schoof ook meteen wilde benadrukken dat bij grote evenementen zoals Gay Pride en de Vierdaagse al veel langer was nagedacht over terreurdreiging en de maatregelen die daar tegen worden genomen." Heikel punt is dat bij een dergelijke aanslag (een vrachtauto die een menigte inrijdt, of bijvoorbeeld die van Bataclan) op het moment zelf niet gek veel gedaan kan worden. Hoe houd je aan de deur van een poppodium immers mensen met een automatisch geweer tegen? Het is juist taak om ver vóór dat stadium in te grijpen, maar makkelijk is dat niet, beaamde Schoof: "De NCTV let heel goed op potentiële terroristen. We kijken in wijken naar individuen of er signalen zijn die aantonen dat jongens verward raken en bijvoorbeeld radicaliseren en geweldsbereidheid ontwikkelen. Bij georganiseerde aanslagen met onderlinge contacten is het makkelijker, maar juist de eenlingen zijn moeilijk te detecteren. We hebben speciale projecten lopen waarbij we juist naar deze mensen op zoek zijn."

Samenwerking

Uiteindelijk deden zich in Nijmegen geen incidenten voor, al dan niet dankzij de maatregelen die getroffen waren en waarover de gemeente Nijmegen en de politie niet álles willen verklappen. Lute Nieuwerth (districtschef Gelderland-Zuid bij de Nationale Politie eenheid Oost-Nederland) vertelde in Den Haag over de veiligheid op de Vierdaagsefeesten, waar uiteindelijk in een week tijd zo'n 2 miljoen bezoekers op afkwamen. De samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer, ondernemers en vrijwilligers zijn volgens Lute allesbepalend in het al dan niet kunnen garanderen van de veiligheid van al die bezoekers. Belangrijk aandachtspunt daarbij is hoe kan worden tegemoetgekomen aan de belangen van de verschillende partners, zonder daarbij het gezamenlijk belang van de veiligheid tijdens het evenement uit het oog te verliezen. Lute: "Daarnaast is een passende rol- en taakverdeling van cruciaal belang. Het is noodzakelijk dat de verschillende partners op de hoogte zijn van elkaars rollen en verantwoordelijkheden, die tevens zijn vastgelegd in een draaiboek. Ook zijn de mogelijke scenario's, ontwikkelingen en dreigingen voorafgaan aan het evenement doorgenomen, zodat de partners tijdens de Vierdaagsefeesten niet voor verrassingen kwamen te staan."

Anticiperen

Belangrijke faalfactoren zijn volgens Nieuwerth onvoldoende bewustheid van de eigen rol en verantwoordelijkheid, te veel gedetailleerde scenario's en tegenmaatregelen uitwerken waardoor het overzicht verdwijnt, onvoldoende informatie delen en te veel overlegvormen (onoverzichtelijk). Daartegenover staan uiteraard ook belangrijke succesfactoren: kennis en kunde vasthouden, leren van de knel- en succespunten van voorgaande edities, een goede balans tussen routine en flexibiliteit (weten hoe te handelen en scherp blijven op nieuwe ontwikkelingen, bedreigingen en kansen) en anticiperen op social media om ervoor te zorgen dat onregelmatigheden niet uitmonden in grootschalige incidenten.

Data

Toch staan dergelijke zaken onder druk door toenemende kosten en risico's op het gebied van veiligheid en de verschuiving van verantwoordelijkheid hiervoor van de lokale overheid naar de private organisator. De branche heeft het daar niet makkelijk mee. Rick van Oosterhout is initiatiefnemer van de EventCloud, een concept van KPN, Future Events, Prooost en Incentro en biedt een informatieomgeving die ad hoc kan worden ingezet bij evenementen in de publieke ruimte. Door data slim te combineren ontstaat een accuraat beeld waarmee organisator, hulpdiensten en politie sneller kunnen handelen bij incidenten of bij te grote drukte op bepaalde locaties. Ook voor ondernemers is de beschikbare evenementinformatie waardevol als input voor slimme toepassingen. "De EventCloud zorgt ervoor dat evenementen niet alleen veilig blijven, maar ook winstgevender worden, waardoor bijvoorbeeld ook de kosten van veiligheid kunnen worden gedragen of gereduceerd", legde Van Oosterhout uit. "Elk event heeft zijn eigen veiligheidscontext met beveiligers, overeengekomen inzet van hulpdiensten en technologiepartners voor bijvoorbeeld sensoren om drukte te meten, LED schermen langs de route en camera's met achterliggende software. Veiligheidspartijen maken in de regel het liefst gebruik van eigen systemen middelen en processen. Dat wordt bij de EventCloud niet veranderd, maar juist gebruikt. Door besloten eventdata veilig beschikbaar te stellen via een vertrouwd netwerk kan actuele data gebruikt worden door de veiligheidspartijen in hun eigen proces of voor de aansturing van dat proces."

Samenwerken en anticiperen

Wat in zowat elke discussie over evenementenveiligheid naar voren komt is dat samenwerking het toverwoord is in het streven naar een veilig evenement. "Om adequaat te reageren op de toegenomen terroristische dreiging en fatale incidenten op evenementen in de toekomst te voorkomen, is samenwerking tussen evenementenorganisatoren en de overheden van cruciaal belang. Door samen te werken, kennis te delen, informatie bij elkaar in te winnen en samen scenario's te ontwikkelen en te toetsen kunnen zij zich gezamenlijk voorbereiden op een mogelijke (terroristische) aanslag op een evenement", geeft bijvoorbeeld Gary Gardner (directeur safety & security applications INCONTROL Crowd Simulation Solutions en voormalig director Advisory Board van The National Center for Spectator Sports Safety and Security, unit chief bij de FBI, directeur security bij NASCAR en voorzitter van InfraGuard, een samenwerkingsverband tussen de FBI en de private sector. "Daarnaast zal moeten worden geïnvesteerd in het werven en trainen van veiligheidsprofessionals, communicatie- en observatiemiddelen en big data analyses om afwijkend gedrag (dat zou kunnen wijzen op kwade bedoelingen) tijdig te signaleren." Want die anticipatie blijkt uiteindelijk toch waar de winst uiteindelijk te behalen is: het vroegtijdig signaleren en in die kiem smoren van (toekomstige) excessen door samenwerkingen tussen de overheden en organisatoren.

Bataclan
 
<

show&events Jonge ondernemers

Naam: Christian Lehota en Matthias Kiewiet
Leeftijd: 32 en 34 jaar
Bedrijf: ArtFX Events
ArtFX Events wordt gerund door twee mannen, Christian Lehota (32 jaar) en mede-eigenaar Matthias Kiewiet (34 jaar). Allebei zijn ze een jaar of vijftien geleden begonnen als stagehands bij de site crew van grootschalige publieksevenementen. Door samen veel producties te draaien is een vriendschap ontstaan die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat acht jaar geleden ArtFX Events werd opgericht. Anno 2017 heeft het duo drie fulltime producenten in dienst, aangevuld met twee fulltime stagiaires. ArtFX Events verzorgt zowel volledige als deelproducties voor evenementen van externe organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan de overall productie, de volledige technische productie of enkel de site productie. Daarnaast specialiseert ArtFX Events zich op technisch tekenwerk in zowel 2D als 3D.
In 2003 stapte Lehota zelf op de organisator achter ID&T en Q-dance af en hij kon via die weg aan de slag als stagehand "Later volgde ook een stage in de evenementenbranche via mijn opleiding Event Management", vertelt hij. Kiewiet studeerde in 2001 Audio Design en had een bijbaan bij een evenementen-uitzendbureau waarbij hij ook als stagehand voor dezelfde organisator werkte. "Nadat de studies waren afgerond zijn we allebei als freelancer in de evenementenbranche blijven werken", legt hij uit. "Door onze eerdere werkzaamheden konden we opdrachten binnenhalen uit ons eigen netwerk. Door steeds meer samen te werken is een vriendschap ontstaan, waardoor het idee werd geboren om samen een productiebedrijf op te richten."
De heren houden oprecht van hun werk en het wereldje waarin ze dat verrichten: "De opdrachten waarbij een concept van idee tot daadwerkelijke productie in zijn geheel wordt begeleid geeft de meeste voldoening. De vertaalslag maken van een schets of een visie van een opdrachtgever naar een technische tekening en daarvandaan de volledige productie inrichten is wat dit werk leuk maakt. Het moment dat je na zo'n voortraject en vervolgens een drukke opbouwtijd op locatie staat en de organisator en bezoekers ziet genieten, is waar wij dit werk voor doen." Ook de dynamiek in de evenementenbranche bevalt het duo: "Ieder evenement brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en zo wordt het werk nooit saai. Het feit dat je met veel verschillende mensen op altijd andere locaties werkt, maakt het werk divers en zo is geen enkele dag hetzelfde."
Gevraagd naar de ontwikkelingen in de branche, antwoorden Kiewiet en Lehota: "Veiligheid op evenementen wordt steeds belangrijker door de actuele ontwikkelingen in de wereld. Gemeenten professionaliseren en vragen steeds meer van een organisatie. Om een vergunning te verkrijgen zijn er steeds meer en uitgebreidere documenten nodig die een organisatie moet aanleveren. De bijbehorende deadlines worden ook verder naar voren gehaald, waardoor organisaties een stuk eerder dan voorheen inhoudelijk over hun evenement moeten nadenken. Hier spelen wij op in door voornamelijk in ons laagseizoen (september ? maart) veel technisch tekenwerk te verrichten, zodat vergunningaanvragen tijdig kunnen worden ingediend. Ander bijkomend voordeel is dat de hele productieperiode hierdoor naar voren wordt verschoven en dit zorgt voor meer tijd en aandacht voor de productie, wat de kwaliteit ten goede komt."

De evenementenbranche is relatief jong en dat geldt evenzo voor veel ondernemers in de branche. AV & Entertainment ging op zoek naar ondernemers die niet ouder zijn dan 35 jaar en dat bleek in onze branche niet eens zo moeilijk.

Naam: Sander van den Bout
Leeftijd: 22 jaar
Bedrijf: Love4Lasers
Samen met Maarten Klingenberg heeft Sander van den Bout een bedrijf in lasershows en special effects: Love4Lasers. "We doen alles op het gebied van special effects. Van pyro, Co2, stageflames, confetti/streamers tot RGB full diode lasershows voor grote en kleine festivals, evenementen en vooral live performance", vertelt hij.
Als nog jongere jongen begon Van den Bout op zijn school met het werken in licht en geluid: "Van daaruit heb ik mijn kennis uitgebreid tot waar ik nu ben, door op freelancebasis te werken, te netwerken en nog meer te werken. Echt leren werken doe je tenslotte in de markt zelf." Die markt is volgens Van den Bout mooi: "De wereld van special effects staat in het kader van beleving. De beleving van de mensen om ze net die kers op de taart te geven tijdens een evenement geeft mij een goed gevoel. Ook als je al die telefoontjes de lucht in ziet gaan als we de laserstralen het publiek om de oren laten vliegen."
"De ontwikkeling van nieuwe systemen en apparatuur gaat erg snel. Ons doel is mee te gaan, te ontwikkelen en te groeien met de marktontwikkelingen", geeft Van den Bout aan. Het past bij het bedrijf dat Love4Lasers is: "We zijn een jong en fris bedrijf op de markt. We denken mee, zijn helder en open in de communicatie en hebben bergen aan ervaring in de evenementenbranche. Daarnaast zijn we een partij die voor 'samen sterk' gaat. Een evenement maak je niet in je eentje succesvol, dat doe je met meerdere professionals op eigen vakgebieden om er samen een beleving van te maken."
Naam: Joost Maris
Leeftijd: 25 jaar
Bedrijf: RentAround.nl
"Mijn zus zong en veertien jaar geleden mocht ik een keer mee naar een studio. Ik vond de parameters alleen zó interessant dat ik de volgende keer niet nog een keer mee mocht", zo verklaart Maris hoe hij in 'het wereldje' terechtgekomen is. "Ik ben toen mijn eigen studiootje begonnen en langzamerhand kwam ik erachter dat de live kant toch meer mijn ding was."
"De markt is groot, maar het wereldje heel klein en dat merk je direct in de persoonlijke omgang. Zo persoonlijk dat concurrenten elkaar niet kennen als concurrent en bij wijze van gezamenlijk opdrachtgevers kunnen bespreken tijdens een kop koffie", zo vertelt Maris. "AV ondernemers typeren zich met een hoog 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg' gehalte en zijn vaak gedreven vanuit creativiteit en/of techniek i.p.v. een commercieel gedreven geest. Daardoor kom je maar weinig mensen tegen die zich beter voordoen dan dat ze zijn, waardoor je precies weet wat je aan iemand hebt. Ondernemers die hiervan afwijken worden door de markt al snel geweerd. Dat is wat mij zo bevalt aan de branche." Maris weet ook wat hem onderscheidt van de 'oude garde': "Ik zie meer kansen liggen in open netwerken en transparantie dan in hiërarchie en gesloten boeken."
Als je honderd jaar geleden een huis wilde laten bouwen dan ging je naar een timmerman die ging bouwen, nu zal je naar een architect gaan die gaat tekenen. Datzelfde zie je volgens Maris terug in de AV markt. "Onze architect is echter een ontwerper en een zelfstandige zal tekenen naar de wens van de klant i.p.v. het magazijn van de verhuurder. De vraag vanuit de klant wordt hierdoor alsmaar specifieker en ik wil het antwoord op de specifieke vraag bij alle AV verhuurders in Nederland kunnen vinden. Dat begint bij het creëren van transparantie in het aanbod. De specifieke vraag betreft overigens lang niet altijd een duur product. De kans dat iemand zoekt naar een 'Beam spotje met een 5R lamp' is groter dan dat iemand zoekt naar een Sharpy. Simpelweg omdat zijn opdrachtgever ook de hand op de knip moet houden." 
Naam: Ronnie Santegoeds
Leeftijd: 30 jaar
Bedrijf: 4Light
"Wij ontwerpen, programmeren en produceren", zo legt Ronnie Santegoeds het werkveld van 4Light uit. Via een verhuurbedrijf heeft hij ooit de doorstroom gemaakt naar 'freelancer in de lichtbranche'. "Na een jaar of negen freelancen heb ik vervolgens besloten om mijn bedrijf wat uit te gaan bouwen." 
Dat bevalt Santegoeds nog altijd uitstekend: "Ik vind het tof om samen met een team mensen, zowel binnen ons team als met lokale technici, een goede productie neer te zetten. Zelf luisteren we altijd vooral heel goed naar de behoefte van de klanten. Op basis daarvan stellen we dan uiteindelijk de producten en het team samen." 
De werkwijze sluit feitelijk aan bij wat er volgens Santegoeds in de markt gebeurt: "Ik zie binnen het vakgebied namelijk vooral dat er vraag is naar flexibele en onafhankelijke teams met een specialisme."

Facebook

Aanbevolen

Gratis AV & Entertainment ontvangen

Vul hier uw emailadres in en u wordt op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes op AV gebied én ontvangt tevens de gratis digitale editie van AV & Entertainment