AI bestormt de broadcastwereld: zegen of vloek?

Op basis van een paar tekstregels of slechts enkele steekwoorden scripts, spraak, graphics, scripts of story's, videoclips, speelfilms, commercials, complete songs of soundtracks genereren? Het is allemaal mogelijk met kunstmatige intelligentie (AI) aan de prompt. Dat brengt een complete revolutionaire omwenteling teweeg.

Alle edities

AV-Entertainment Nr2 2024
AV-Entertainment Nr1 2024
AV-Entertainment Nr6 2023
AV-Entertainment Nr5 2023
AV-Entertainment Nr4 2023
AV-Entertainment Nr3 2023
AV-Entertainment Nr2 2023
AV-Entertainment Nr1 2023
AV-Entertainment Nr6 2022
AV-Entertainment Nr5 2022
AV-Entertainment Nr4 2022
AV-Entertainment Nr3 2022
AV-Entertainment Nr2 2022
AV-Entertainment Nr1 2022
AV-Entertainment Nr6 2021
AV-Entertainment Nr5 2021
AV-Entertainment Nr4 2021
AV-Entertainment Nr3 2021
AV-Entertainment Nr2 2021
AV-Entertainment Nr1 2021
AV-Entertainment Nr6 2020
AV-Entertainment Nr5 2020
AV-Entertainment Nr4 2020
AV-Entertainment Nr3 2020
AV-Entertainment Nr2 2020
AV-Entertainment Nr1 2020
AV-Entertainment Nr6 2019
AV-Entertainment Nr5 2019
AV-Entertainment Nr4 2019
AV-Entertainment Nr3 2019
AV-Entertainment Nr2 2019
AV-Entertainment Nr1 2019
AV-Entertainment Nr6 2018
AV-Entertainment Nr5 2018
AV-Entertainment Nr4 2018
AV-Entertainment Nr3 2018
AV-Entertainment Nr2 2018
AV-Entertainment Nr1 2018
AV-Entertainment Nr6 2017
AV-Entertainment Nr5 2017
AV-Entertainment Nr4 2017
AV-Entertainment Nr3 2017
AV-Entertainment Nr2 2017
AV-Entertainment Nr1 2017
AV-Entertainment Nr6 2016
AV-Entertainment Nr5 2016
AV-Entertainment Nr4 2016
AV-Entertainment Nr3 2016
AV-Entertainment Nr2 2016
AV-Entertainment Nr1 2016
AV-Entertainment Nr6 2015
AV-Entertainment Nr5 2015
AV-Entertainment Nr4 2015
AV-Entertainment Nr3 2015
AV-Entertainment Nr2 2015
AV-Entertainment Nr1 2015
AV-Entertainment Nr6 2014
AV-Entertainment Nr5 2014
AV-Entertainment Nr4 2014
AV-Entertainment Nr3 2014
AV-Entertainment Nr2 2014
AV-Entertainment Nr1 2014
AV-Entertainment Nr6 2013
AV-Entertainment Nr5 2013
AV-Entertainment Nr4 2013
AV-Entertainment Nr3 2013
AV-Entertainment Nr2 2013
AV-Entertainment Nr1 2013
AV-Entertainment Nr6 2012
AV-Entertainment Nr5 2012
AV-Entertainment Nr4 2012
AV-Entertainment Nr3 2012
AV-Entertainment Nr2 2012
AV-Entertainment Nr1 2012
AV-Entertainment Nr6 2011
AV-Entertainment Nr5 2011
AV-Entertainment Nr4 2011
AV-Entertainment Nr3 2011
AV-Entertainment Nr2 2011
AV-Entertainment Nr1 2011
AV-Entertainment Nr6 2010
AV-Entertainment Nr5 2010
AV-Entertainment Nr4 2010
AV-Entertainment Nr3 2010
AV-Entertainment Nr2 2010
AV-Entertainment Nr1 2010
AV-Entertainment Nr6 2009
AV-Entertainment Nr5 2009
AV-Entertainment Nr4 2009
AV-Entertainment Nr3 2009
AV-Entertainment Nr2 2009
AV-Entertainment Nr1 2009
AV-Entertainment Nr6 2008
AV-Entertainment Nr5 2008
AV-Entertainment Nr4 2008
AV-Entertainment Nr3 2008
AV-Entertainment Nr2 2008
AV-Entertainment Nr1 2008
AV-Entertainment Nr6 2007
AV-Entertainment Nr5 2007
AV-Entertainment Nr4 2007
AV-Entertainment Nr3 2007
AV-Entertainment Nr2 2007
AV-Entertainment Nr1 2007
AV-Entertainment Nr6 2006
AV-Entertainment Nr5 2006
AV-Entertainment Nr4 2006
AV-Entertainment Nr3 2006
AV-Entertainment Nr2 2006
AV-Entertainment Nr1 2006
AV-Entertainment Nr1 2005

AI bestormt de broadcastwereld: zegen of vloek?

Magazines | AV-Entertainment Nr3 2023

Op basis van een paar tekstregels of slechts enkele steekwoordenscripts, spraak, graphics, scripts of story’s, videoclips, speelfilms, commercials, complete songs of soundtracks genereren? Het is allemaal mogelijk met kunstmatige intelligentie (AI) aan de prompt. Dat brengt een complete revolutionaire omwenteling teweeg.

Tekst: Ulco Schuurmans

Als er één onderwerp is dat de media de afgelopen maanden bezighield, dan is het wel de opkomst van Artificial Intelligence (AI), die steeds slimmer en creatiever wordt. Voor de broadcast-, content- en muziekindustrie een totale omwenteling. Even een paar korte tekstregels, sleutelwoorden of vraagstelling invoeren en daar rollen de scripts, scenario’s, dialogen, grafische afbeeldingen, complete videoclips of films, commercials, songs, podcasts en soundtracks uit de kunstmatig intelligente software. Ook bij de postproduction, nieuwsgaring, entertainment & events, gaming, e-sports en OTT-platforms gaan de ontwikkelingen in een rap tempo. 

Van handwerk - dat doet de AI voor jou - naar de focus op creatief denkwerk. Dromen worden realiteit en de sky is te limit als het aankomt op wat er allemaal filmisch, (foto-)grafisch, tekstueel en muzikaal mogelijk is. Dat alles vindt natuurlijk zijn weerslag op het traditionele vakmanschap, productiekosten, een scala aan creatieve mogelijkheden, copyright, werkgelegenheid, productkwaliteit en (deep) faking. Is het nu een zegen of een vloek?

Uitdaging
De contentproductie voor broadcast, kabeldiensten, films en pretentievolle social media staan al jaren onder een toenemende druk. De kijker eist steeds meer, tot het zelf beïnvloeden van de content aan toe. Er is steeds meer behoefte aan nog creatievere, belevende en verrassend originele content. Dat kost gewoon veel tijd en handen vol geld. AI-prompts die dat allemaal een stuk sneller, efficiënter en ook nog eens flink goedkoper kunnen creëren, vormen dan een geschenk uit de broadcasthemel. Bovendien raakt de AI-prompt niet vermoeid, wordt hij niet ziek, vraagt hij geen vakantie en richt hij ook geen vakbond op. Weg met het oude personeel? Zeker niet, want er is gewoon een nieuwe creatieve generatie menselijke contentmakers nodig die voortvarend met de AI-prompts aan de slag kan. Wel dreigt er een niet onaanzienlijk gevaar van AI-wildgroei. Die zal de industrie tijdig in goed gereguleerde banen moeten gaan leiden.

Het basisprincipe
Het hele concept van contentproductie uit de AI-prompt berust op vier pijlers: 1. Er dient een zeer uitgebreide database van de benodigde bouwstenen (tekst, grafisch materiaal, video, geluid, computerdata of -CODECs e.d.) te zijn. Daar gaat de kunstmatig intelligente editor straks uit  putten. 2. Het bronmateriaal dient betrouwbaar en van de juiste kwaliteit te zijn. Anders komt er straks echt bagger uit. Er behoort een goede parser (interpreteer- en vertalingsmodule) aan boord te zijn, die de ingevoerde teksten en vraagstelling begrijpt.
3. De AV-content genererende module dient een grondige kennis van zaken te hebben omtrent taal, beeld, animatie, storytelling en muzikaal gevoel. Anders wordt het drie keer niks. In de praktijk blijken machineleren en neurale netwerken dat in potentie in huis te hebben. Als vierde en laatste pijler is er het bewaken van de kwaliteit en het passende niveau voor de beoogde doelgroep. Bij die doelgroep ging het nog regelmatig mis. Onbegrijpelijk materiaal en schokkend voor een aantal kijkers of luisteraars, bijvoorbeeld kinderen.

Het invoeren van de bouwstenen bij de AI-database is een langdurige en arbeidsintensieve aangelegenheid. Eerst ging het voornamelijk om teksten en taal. Al snel werden dit soort AI-programma’s tevens geschikt voor het verwerken van foto’s, grafische beelden, video en geluid. Een aparte tak betreft het schrijven van en programmeren in computertaal. Van handige programma’s bij de production en postproduction en het ontwerpen van programmeerbare ontwerpen van immersive virtuele videolandschappen en de soundscapes.

GPT-4 als copywriter
Een uitkomst voor de leerling of student die even geen tijd heeft (of te lui is) voor het zelf schrijven van een werkstuk: het programma GPT-4 van OpenAI doet dat wel even voor jou. Idem voor de broadcast- en contentindustrie. AI-prompts generen scripts, de teksten voor shows, presentatoren en entertainers, story’s, vertalingen, captions en ondertiteling on the fly.

De naam GPT-4 staat voor Generative Pre-trained Transformer (version 4). In de praktijk gaat het om een slim en vindingrijk stukje AI-software dat erg goed is in het schrijven van teksten uit databasebronnen. GPT-4 kan essays schrijven, lange teksten analyseren, teksten inkorten (samenvatting maken) en versimpelen,‘literatuur’ en filmscripts uit de AI-mouw schudden en vragen beantwoorden. Men noemt dat Large Language Models (LLM). Er is een aparte variant die ook computercode kan schrijven.

Alan Turing had het in de jaren ‘50 van de vorige eeuw al min of meer voorspeld: AI gaat de mensheid evenaren, zelfs bij het genereren van tekst. Verder moet je natuurlijk niet vergeten dat AI en deep learning zelf ook met taal werken. Een uitstapje naar copywriting en storytelling ligt dan voor de hand.

Momenteel draait de hype in deze om de publieksversie chatGPT. Daar kan iedereen mee aan de slag, zij het met wisselend resultaat. De vraag rijst of GPT-4 de taak van copywriters, scenarioschrijvers en verhalenvertellers kan overnemen. Tot op zekere hoogte wel. Het is echter allemaal niet foolproof en de LLM kan een bok schieten of een verkeerde gevoelswaarde/beleving genereren. Als ondersteunende hulp is GPT al wel goed bruikbaar. Het script voor een blockbuster of filmhit schrijven is ook voor AI geen sinecure.

Voorspellen en na-apen
De kern van GPT-4 en AI-consorten zit in het voorspellen van tekst afgeleid uit eerder via deep learning eigengemaakte bronnen en gebruiksregels. Het programma weet als het ware waar het met de taal naartoe moet als je opdrachten en vragen invoert

Ook spreekt men wel van slim na-apen. In de eigen database staan de zinsbouw voor tal van soorten tekst, wat mensen prettig vinden om te lezen en hoe je woorden logisch aan elkaar knoopt. Zo ook met geslaagde verhalen van series, films, documentaire en educatieve programma’s. Aan het onder de auteursknie daarvan krijgen gaat uiteraard een lange tijd van training en deep learning vooraf. Daarbij heeft GPT-4 geleerd wat het voorspelbare antwoord op de gestelde vragen is. En het grootste artificiële neurale netwerk dat tot op heden geconstrueerd is, weet daar prima raad mee.

Computertaal
Wat met tekst kan, lukt ook met computertaal. Hier gooit het AI-programma Copilot van GitHub (Microsoft) hoge ogen. Voer natuurlijke taal als prompts in en Copilot zet deze om in coderingsopdrachten voor meerdere computertalen. Dat scheelt programmeurs een hoop tijd en er komen regelmatig nieuwe slimme oplossingen uit! Volgens  maker GitHub voert Copilot drie belangrijke taken uit.1.Bespaart veel onnodige tijd op het schrijven van routines in de gebruikte programmeertalen. 2.Het geven van suggesties om nog betere codes te schrijven. Ook het er uit halen van bugs. En 3. het makkelijker onder de knie krijgen van complexe CODECs.

Copilot integreert direct in editors zoals Visual Studio, Neovim, Jet Brains en VS Code. Een spraakgestuurde versie is in ontwikkeling. Je kunt dit type programma’s inzetten voor het programmeren van virtual scenes en sound- of lightscapes.

Van tekst naar beeld
Wat met tekst kan gaat AI ook in beeld goed af. Het creëren van foto’s, tekeningen, grafische beelden, illustraties en zelfs decors of eventsettings gaat programma’s als Midjourney, Diffusionweb en Dall-E2 verrassend goed af. En videoclips of zelfs speelfilms staan al te trappelen. Google en Meta zitten al ver in de experimentele fase van tekst naar video. En Quickvid schudt inmiddels al korte clips uit de AI-mouw. Er is een apart platform voor het genereren van video uit tekst, genaamd Synthesia.

Maar worden deze AI-pakketten dan straks de toekomst van de beeldverwerking? In ieder geval maken alle drie de genoemde AI-pakketten op basis van een ingevoerde korte beschrijvende tekst indrukwekkende afbeeldingen. In iedereen schuilt dan wel een kunstenaar, mits je maar een goed uitgangsidee hebt. Het grafisch ontwerpen van filmdecors, achtergronden voor theater en evenementen, gamescenery en VT/AR/MR-omgevingen lukt professioneel ogend goed.

In concreto verschuift de expertise van een designer steeds verder van ontwerpen naar bedenken. Handmatig Photoshoppen op basis van fotografie en stockfoto’s transformeert naar geautomatiseerde beeldbewerking. Ook het fotograferen op maat is regelmatig niet meer nodig. Je trekt het gewoon uit de database en past het met AI-prompts aan. Idem bij video. Met AI kent de creativiteit geen grenzen. Dromen worden waarheid, er wordt tijd en materiaal bespaard en weinig staat de fantasie meer in de weg.  Een andere toepassing betreft het snel kunnen maken van line-outs/schetsen en proefontwerpen. Tot slot zie je deze softwarebewerkingen in de postproduction integreren.

Ondertiteling en nasynchroniseren
Van tekst naar ondertiteling, captions, het toevoegen van commentaren en audio bestaat al langer in tal van vormen. Hier is momenteel een hele software-hausse aan de gang. Met name bij de vormen van veilige in The Cloud dienstverlening. De opdracht wordt uitbesteed aan een remote online werker die het specifieke klusje uitvoert zonder de rest van de content te kunnen bewerken of ongewenst te verspreiden. De eenvoudigste vorm is die van tekst naar beeldprompts, ondertiteling, captions en commentaren. Het uitvoeren in meerdere exact nagesynchroniseerde talen is al gewoon mogelijk. Een flinke stap verder gaat het in elkaar draaien van podcasts en verslaglegging of interviews. En dan heb je ook nog de sprekende virtuele assistenten, avatars, robots en hologrammen die hierbij ondersteunen of actief in het beeld aanwezig zijn.

Juiste mood
Kunstmatig intelligent het beeld en geluid nabewerken in de postproduction was een van de eerste grote toepassingen van de AI-prompt. Het begon allemaal met zaken als kleurcorrectie, het optimaliseren van content in LUTs en Vlogs, special effects, animaties en perfect passende soundtracks. Met als sidekick het genereren van aparte regio- en doelgroepversies. Met de komst van de AI-prompt wordt het mogelijk om met slechts enkele sleutelwoorden of korte teksten de complete sfeer, juiste mood, storytelling, het jaargetijde, weersomstandigheden, zonnestand of lichtval en aanwezige scenery naar wens aan te passen. Recent zijn de perfecte scene- en soundscapes voor film, series, shows, evenementen, games en (e-)sports. M.a.w. AI-contentproductie op de exacte maat en smaak van de producer. Het kan desgewenst allemaal met een druk op de knop of geheel automatisch.

Muziekwereld
Als de AI-prompt contentproductie ergens als een bom is ingeslagen, dan is het wel bij de muziekwereld. Het begon al jaren geleden met kunstmatig intelligente sound-editors die op basis van aanwezige muziekstukjes en arrangementen, instelbare instrumenten, ritmes, drumsolo’s en voices plus geluidseffecten leuke rechtenvrije achtergrondmuziekjes of soundtracks in elkaar flansten.

Zelfs deuntjes op social media zetten laat zich ook niet onbetuigd. Apps zoals Boomy stellen vrijwel iedereen in staat om zijn of haar eigen nummertje te genereren. Er worden door de platforms inmiddels al restricties ingesteld om de tsunami van dit soort (ongewenste) muziekcontent in te dammen. Platenmaatschappijen vrezen AI-training op basis van de muziek en songs in hun catalogus.

Bij de popmuziek ging het aanvankelijk om het via AI-prompts omzetten van woord in songteksten. AI bestormt de hitparade. De schrik kwam pas echt toen AI vrijwel perfect klinkende popnummers met gekloonde stemmen van de echte performers en muzikale entourage begon uit te brengen. Nauwelijks tot niet van echt te onderscheiden. Bijvoorbeeld een nagemaakt nummer van Drake en The Weeknd (Heart On My Sleeve) of een nieuw album in de stijl van Oasis (AISIS). Kayne West doet Justin Bieber en Dr.Dre na etc. Aan de andere kant kunnen artiesten nu zingen in talen die zij niet beheersen. 

Nog een stap verder gaat dat fans nu met relatief eenvoudige AI-software hun idolen allerlei songs kunnen laten zingen die ze zelf niet in het repertoire hebben. Instagram staat al vol met dit soort creaties en er wordt zelfs van stemdiefstal gesproken.

Google creëert momenteel met MusicLM high-fidelity muziek vanuit tekst-input. Dit in 24Khz en met een lengte van vele minuten. Bij arcadegames duikt music uit rich captions op. Het genereren van een complete soundtrack en muziekcomposities behoort eveneens tot de mogelijkheden. Bekende voorbeelden zijn Mubert, Filmora Music Editor, AIVA en Typcast.

Videoclips
Het bestond al langer bij Adobe en Microsoft, het aanmaken van variabele filmische story’s op basis van het aanwezige beeld- en geluidsmateriaal. M.b.v. de AI-prompt wordt dat nog verder opgeschaald en geperfectioneerd. Zelfs compleet zelfstandige contentproductie op de gevraagde maat en smaak is goed mogelijk Een aparte tak vormt het AI opbouwen van de commercial die de mensen (op grond van eerdere geanalyseerde ervaringen) echt raakt.

De AI Video Creator voor de gewone man creëert een aardig ogende videoclip binnen vijf minuten, met wel honderdtwintig talen naar keuze. En zo zijn er op TikTok nog wel meer apps. Het Fraunhofer instituut doet onderzoek naar AI-gegenereerde broadcast en geeft productieadviezen.

Sinds IBC 2022 is de geest echt uit de AI-fles voor broadcast production. De filmindustrie, tv-shows, series, surround sound…noem maar op. Bij sport neemt de software op basis van de input vanuit meerdere trackingcamera’s de beslissing hoe de wedstrijd of het evenement het beste bij de kijkers thuis gebracht kan worden. Zelfs de bal bevat trackingsensors en de actie wordt middels een 3D-model vormgegeven.

Samenvatten en presenteren
Het doorvorsen van grote hoeveelheden artikelen en verslagen gaat AI-software zoals GPT-4 goed af. Het programma maakt daar snel en comfortabel relevante samenvattingen of outlines van. Zo kan je als onderzoeksjournalist en documentairemaker nog eens de inhoudelijke informatie  bijhouden en doorvorsen. Of deze ontwikkeling echt redactieteams  kan vervangen valt nog te bezien. Wel handig als virtuele assistent.

Automatisch het laatste nieuws of het weer presenteren met AI wordt een reële optie. Van een andere orde is de tekstuele uitleg aan de kijkers thuis of bezoekers van evenementen. GPT kan daar klip en klare informatieve voorlichting in tal van talen uit maken. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van colleges en lesstof voor studenten. Let wel: het is en blijft een intelligente techniek van Large Language Models die op basis van ingevoerde feiten en kennis opereert. Er zit geen intuïtie of het optisch signaleren van publieksreacties bij. Door het koppelen van een AI-camera zou dat laatste wel mogelijk zijn.

Bedenken wat er nog niet is
GPT-4, CoPilot en Midjourney zijn niet alleen een aangelegenheid van vragen stellen en een vanuit de AI-database voorgebakken antwoord of beelden geven. In principe is de software geschikt om op basis van deep learning door te denken en ook eens met een andere invalshoek te kijken. Vanuit deze optiek kunnen de algoritmen nieuwe programma’s, games, gewilde series en videofilms als ontwerp aandragen. Weet de software eenmaal welke content goed presteert bij het publiek, dan werkt dat het doorredeneren en het ontwikkelen van nieuwe veelbelovende materialen en productiewijzen  in de hand.

Netflix en radio
Diverse producers van kabelcontent zijn al sinds jaar en dag aan de slag met het analyseren van kijkerswensen, hun gedrag en emoties bij geproduceerde of nog te produceren programma’s, series en films. En dat lukt best aardig, hoewel je soms jezelf afvraagt of de lat niet wat te laag ligt.

Een stap verder gaat dat de kijker zelf de content gaat genereren en aansturen. In de trend van ‘ik wil een thriller met een verrassende plot, romantiek, achtervolgingen, seks, explosies en schietpartijen in een Caribische omgeving’. Desgewenst ook zelf uit meerdere plotwendingen kunnen kiezen, de wijze van het aflopen en de duur van de afleveringen of film bepalen. Het is gewoon mogelijk. Netflix biedt nu ook chatGPT voor haar abonnees aan.
Hetzelfde kan met radio, muziek en podcasts. De luisteraar die zelf de radioprogramma’s samenstelt. Of sfeervolle composities voor muziek, songs en radiohits van de favoriete artiesten maakt. Een podcast op maat qua interesse, opzet en duur kan straks zo uit de AI-prompt.

Bovenop het nieuws
Nieuws uit de AI-prompt begint ook al realiteit te worden. Alleen het invoeren van feiten en gebeurtenissen kan voor AI voldoende zijn om een compleet nieuwsbulletin op tv of radio uit te brengen. Dat bespaart de omroep tijd en geld. Als eerste met een pakkend verslag van de AI-argus. Bovendien geheel geautomatiseerd en verkrijgbaar in elke taal. Hierover zijn uiteraard de nodige bedenkingen. Waar blijft de menselijek noot en klopt het allemaal wel met de realiteit?

Een nieuwe loot betreft de mojo-AI-prompt. De journalist in het veld voert nieuwsfeiten, beelden, video en sfeergeluid in. Een beetje moderne vlogcamera doet dat al perfect. En met een korte text entry bij de AI-promt staat zijn of haar item met bijbehorend format  kant-en-klaar online.

Copyright
Een vaak opduikende vraag is hoe het nu zit met het copyright bij contentproductie vanuit de AI-prompt? Als eerste kijken we naar het gebruikte bronmateriaal. Bij de puur originele vorm nog redelijk eenvoudig te duiden. Maar wat als de AI-tekstschrijver, grafisch kunstenaar of componist daar iets geheel nieuws van maakt? Valt het nog als zodanig te herkennen? Lag deze toepassing wel in de lijn en visie van de oorspronkelijke kunstenaar? En hoe is het  juridisch te traceren en aan te pakken?

Ten tweede: als het AI-product eenmaal is gegenereerd, wie heeft daar dan het copyright op? En behalve de mens die met de AI-prompt aan de slag gaat, zijn er nu ook geheel AI-kunstenaars (robots) die zelfstandig beeld, geluid, foto’s en teksten produceren. Ga daar als jurist maar eens aan staan.

Momenteel is men er nog niet uit. Een aardige quote uit Marketingfacts: “Niemand heeft het monopolie op het kunstenaarschap, omdat iedereen kunst kan maken en kunst kan alleen ‘monopolistisch’ zijn als het bedoeld is als handelswaar.”

Keerzijden
Er zijn de nodige vraagtekens bij het ontwikkelen van content door AI-prompts. Als eerste de werkgelegenheid. Worden straks de scriptwriters, postproducers, journalisten, editors, musici, zangers en componisten, grafisch artiesten, game-ontwerpers, evenementenbouwers, ondertitelaars en landscape/scene-ontwerpers niet brodeloos? Als AI het goedkoper en beter kan, is het niet denkbeeldig dat producers deze vakmensen de laan uitsturen. Zij zullen echter ook moeten veranderen. Net als de koetsiers en schippers van de trekschuiten bij de komst van de stoomtrein uiteindelijk machinist of stoker werden. De AI kan in deze worden gezien als een welkome assistent die het werk ondersteunt bij (voor-)ontwerpen, het automatiseren van tijdrovende handelingen en organisatie. Gemak dient de creatieve mens.

Verlies aan creativiteit? Eerder het tegenovergestelde! AI-prompts kunnen elke creatieve wens en exploratie laten uitkomen! Gedachten en ideeën snel vormgeven en uittesten op hun effect en de beleving bij het kijk- en luisterpubliek. De relatief lage kosten vormen geen beperking meer. Wel blijven opletten dat er geen goedkope bagger uit AI-prompts gaat stromen omdat dat lekker goedkoop is. 

Wat er niet inzit komt er ook niet uit. Veel contentgeneratie met behulp van AI hangt sterk af van het ingevoerde materiaal. In de praktijk het digitaliseren van miljarden teksten, foto’s, filmclips, muziekcomposities en songs. Dat schept meteen twee problemen: Hoe betrouwbaar en correct zijn de bronnen> En wat doet de AI als het gevraagde materiaal er niet is? Een goede gok of maar wat aanprutsen?

Verlies van de menselijke noot dan. Wordt het allemaal niet te onpersoonlijk, minder engagerend of enerverend en veel van hetzelfde? Daar staan we met zijn allen toch zelf bij. Kritisch reviewen, vooraf kwaliteitseisen opstellen en feedback aan het publiek vragen.

De ‘lulrobot’, een chatbot die er maar wat op los kletst en soms zelfs ongewenste vragen stelt of voorstellen doet, vormt een ander punt van kritiek. Daar zijn al de nodige klachten over. O.a. bij de benadering van kinderen, vooroordelen en seksisme. Daar moeten toch echt kwaliteitseisen en regelgeving voor komen.

(Deep)Faking vormt een reëel gevaar. AI-prompts generen gemakkelijk nepnieuws, niet bestaande gebeurtenissen of handelingen, en dat brengt de waarheid in gevaar. Je kunt er ongewenst mee beïnvloeden, polariseren en zwart maken. Bekend is bijvoorbeeld de nep-arrestatie van Donald Trump en vlogen die Oekraïense drones nu wel of niet boven Moskou? Aan de andere kant is AI ook zelf goed in het opsporen van fakes door te toetsen aan eerdere bevindingen/data, de logica (e-learning) en bronnen.

En dan nog de vraag of de AI-producer straks niet gewoon voor zichzelf begint. De mens als contentslaaf van een zelfgenererende kunstmatig intelligente producer. Dat mag uiteraard niet gebeuren. De menselijke producent blijft wel degelijk zelf achter de prompt zitten!

Al deze keerzijden zijn momenteel het onderwerp van Europese regelgeving. En die komt net op tijd. Daarbij wel de kanttekening dat AI-prompts nu binnen het bereik van iedereen komen. En als die er ongebreideld en ongecontroleerd mee aan de slag gaan, dan valt het leed wellicht niet te overzien. Dat betekent voor de praktijk regulatie van de softwaremakers.

Ethisch
Content genereren en produceren vanuit AI-prompts betekent een enorme omwenteling voor de broadcast- en AV-scene. Gemak dient de producer en indirect ook de kijker, luisteraar of bezoeker. En de bedenker hoeft zich niet meer druk te maken over het zelf aan de slag moeten. Bovendien vaak een stuk goedkoper, accurater en sneller. Natuurlijk zijn er de genoemde vraagtekens. Als je het goed aanpakt en controleert, valt dat in de praktijk best mee. En de creatieve bedenkers krijgen softwarematige AI-instrumenten aangereikt om al hun ideeën en dromen te verwezenlijken. Ga er natuurlijk wel ethisch mee om!
N.B.: Dit artikel is niet geschreven m.b.v. chatGPT.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facebook

Aanbevolen

Gratis AV & Entertainment ontvangen

Vul hier uw emailadres in en u wordt op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes op AV gebied én ontvangt tevens de gratis digitale editie van AV & Entertainment